13 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

PRODAN MIHAIL

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. PRODAN MIHAIL, domiciliat/ă în mun. Orhei, Iachir nr.25, ap.9 aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatul de proprietate asupra cotei părţi din proprietatea comună în devălmăşie nr. 6607 din 04.07.2017, eliberat de notarul Digori Galina, cu sediul în mun. Orhei.