4 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Prodan Alexandr

Cet. Prodan Alexandr, domiciliat în mun. Bălți, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 11517 din 13.11.2007, autentificat de notarul Dimitriu Svetlana pe numele cet. Cutarcov Serghei.