17 mai, 2024 Aviz pierdere act notarial

Proca Teodora

Cet. Proca Teodora, domiciliat în Republica Moldova, mun. Chișinău, s. Colonița, str. Alexandru cel Bun, nr. 23, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie, din data de 04.12.2014, înregistrat cu nr. 5006, eliberat de către notarul Bumbu Adelina, originalul căruia se află în arhiva notarului Cujbă Mihaela.