3 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Primăria or. Cricova mun. Chișinău

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Primăria or. Cricova mun. Chișinău aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:
Acordul de recalculare a cotelor-părți și de încetare a proprietății comune pe cote-părți prin împărțire înregistrat cu nr. 1 – 152 la data 12.06.2020, autentificat de către notarul Belicesco Oleg.