22 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Preida Tamara

cet. Preida Tamara, număr de identificare 2000032027091, domiciliată în or.Soroca,  Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr.1810 din 13.03.1993, autentificate de către notarul  Radu Marco.