9 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Preida Igor

Aviz
privind pierderea originalului actului notarial
dl Preida Igor, domiciliat în or. Otaci, str. 27 August 1989, nr. 6, r-nul Ocniţa, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare din data de 22.01.2022, nr. 1-120, autentificat de către notarul Gîrtopan Valentina, cu sediul buroului în or. Ocnița, str. 50 Ani ai Biruinței, 65/6, Republica Moldova.