2 mai, 2024 Aviz pierdere act notarial

Pralea Eugeniu

Informație
privind pierderea actului notarial

NOTARUL PULBERE IANA, cu sediul biroului în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alexei Șciusev nr.58, of.2, anunță despre pierderea Contractului de vînzare-cumpărare a imobilului, autentificat de către notarul Pulbere Iana la 20.03.2024 cu nr. 1-28.