18 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Pozdîrca Vera

AVIZ PIERDEREA ORIGINALULUI ACTULUI NOTARIAL

cet. POZDÎRCA VERA, cetățeană a R.M, născută la data de 02.11.1954, IDNP 0990708422274, legitimată cu buletin de identitate nr.A42214889, eliberat de of.42 la data de 24.08.2010, domiciliată în com. Băcioi, mun. Chișinău, R.Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor cu nr. 787, eliberat de notarul Diaconu Galina la data de 21.02.2000.
Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 17.04.2024 conform Ordinului .de încasare a numerarului Nr.49883.
.