16 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Postoroncă Silvia

Cet. Postoroncă Silvia, domiciliată în or. Călăraşi, str. Bojole nr. 39, ap. 45, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractul de vânzare-cumpărare nr. 551 autentificat la 01.02.2016 de notarul Cheşcu Hristofor, cu sediul în or. Călăraşi, Republica Moldova.