15 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Popovici Victor

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Popovici Victor, domiciliat în Republica Moldova, raionul Floreşti, s. Gura Căinarului, număr de identificare 2005038050324, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor legal nr. 7480 din 23.11.2006 eliberat de notarul privat Conoval Ion.