19 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

POPOVICI Valeria

Cet. POPOVICI Valeria, domiciliat în RM, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 159 ap. 24, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare a cotei-părți (½) din bun imobil și părțile sale componente, înregistrat cu nr. 1 – 113 și autentificat la data de 202 mai 2023 de către notarul BAZAOCHI Andrei.