17 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Popova Tataina

Popova Tataina, cu domiciliul în s.Pocrovca, raionul Dondușeni, RM aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: testament nr.3744 din 03.10.1997, întocmit de notarul Cristeva Elena.