24 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Popova Nadejda

cet. Popova Nadejda, domiciliat în Varniţa, Anenii Noi, R.Moldova, Soroca aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: testament nr.2504 din 22.05.2008, autentificat de notarul Radu Iulian, ce se păstrează în arhiva notarului Radu Iulian ordin de incasare nr. 90704 din 22.01.2024