19 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Popova Anna

NOTAR GHEDREUŢAN DINA
Sediul: MD-5202, Republica Moldova, or.Drochia, str.31 August 16/1,
tel.: (0252) 2-65-66

Nr. 429/29 din 19.03.2024

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Popova Anna, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial – Certificat cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietatea comună în devălmăşie, eliberat de notarul Ghedreuţan Dina la data de 13.04.2022 sub nr. 1- 385.