17 ianuarie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Popescu Vasile

Cet. Popescu Vasile, domiciliat în or. Florești, bd. Victoriei, nr.13, ap.13, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: procură nr.110 din 10.01.2020, întocmit de notarul Goinic Cristina.