23 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Popazoglo Anatolie

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Popazoglo Anatolie, cu domiciliul în or.Vulcănești, RM aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal nr.970 din 13.06.1980, autentificat de către notar or.Vulcănești, RM Cristeva Elena