1 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Popa Tamara

cet. POPA TAMARA, cetățeană a R.M, născută la data de 10.08.1960, IDNP 2000044029676, legitimată cu buletin de identitate nr.A89056048, eliberat de of.89 la data de 21.10.2005, domiciliată în or. Ialoveni, str. Alexandru Cristea nr.8, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vânzare-cumpărare cu nr. 708, autentificat de notarul Diaconu Galina la data de 19.02.2004.