13 martie, 2020 Aviz pierdere act notarial

POPA PETRU

Cet. POPA PETRU, domiciliat în s. Temeleuţi r-nul Floreşti, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr. 2256 din 04.03.2014, întocmit de notarul public Buzu Iadviga.