16 martie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Popa Petru

Cet. Popa Petru, domiciliat în R. Moldova, r-nul Floreşti, s. Temeleuţi, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr.7899 din 02.09.2013, întocmit de notarul public Conoval Eugenia.