5 septembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

POPA CRISTINA

Cet.POPA CRISTINA, domiciliată în Republica Moldova, mun. Bălți, str. Petru Mușat, nr. 23, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare a bunului imobil nr. 1-399 din 07.07.2021, autentificat de Notarul Dogotari Larisa, cu sediul biroului în mun. Bălți.