14 aprilie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Popa Constantin

Cet. Popa Constantin, domiciliat în mun. Chişinău, Durlești, str. Cartușa, nr. xx, bl. xx, ap. xx, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de donație nr. 2090 din 20.04.2005, autentificat de Notarul Roman Valentina.