13 octombrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Pomîrlean Stella

Cet. Pomîrlean Stella, domiciliată în Republica  Moldova, mun. Chișinău, str. Valea Crucii 4, ap. 45, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatului de moștenitor legal  cu nr.6-10931 din 31.12.2004, eliberat de notarul privat Patereu Claudia, cu sediul în or. Glodeni, str. Suveranităii 6.