5 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

POLEANSCHI LUDMILA

Cet. POLEANSCHI LUDMILA, domiciliată în R. Moldova, or. Floreşti, str. Independenţei, nr. 22, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor legal nr. 1-388 din 23.02.1986, eliberat de biroul notarial de stat Floreşti.