25 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Pogor Ion

Cet. Pogor Ion,domiciliat însatul Iezărenii Vechi, raionul Sîngerei, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatul de momtenitor testamentar  eliberat cu nr.2122  de notarul public Panciuc Aurica la data de 14.05.2014.