22 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Pogor Anna

Cet. Pogor Anna, domiciliată în municipiul Bălţi, strada Mihail Kogălniceanu, 13, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare numărul 1/1-576 din 19.05.1981, autentificat de către notarul de stat Guzenco E., pe numele domnului Pogor Valentin.