29 mai, 2020 Aviz pierdere act notarial

Pogocevscu Alexandru

Cet. Pogocevscu Alexandru, domiciliat în R.Moldova, raionul Orhei, satul Step-Soci, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de partajare a bunului dobîndit în timpul căsătoriei nr.12121 din data 25.08.2011, autentificat de notarul Lencuța Iulia, cu sediul mun.Orhei, str.V.Mahu, nr.143, ap.1.