15 decembrie, 2022 Mostenire

Podlesnov Rodica

NOTARUL Galina Maslova, cu sediul biroulu în mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, nr. 15, ap. 3, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Podlesnov Rodica, născută la 03 august 1975, numărul de identificare 0960309888623, decedată la 09 iunie 2022.
       Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru
data de 15 ianuarie 2023