13 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Podgurschi Valeri

Cet. Podgurschi Valeri, domiciliat în mun. Bălți, aduce la cunoștință pierderea originalelor actelor notariale: Certificatul de moștenitor legal nr. 1/7-2264 din 26.05.1977, eliberat de notarul Guzenco E. pe numele cet. Șireaeva Alla, Contractul de donație nr. 3-3534 din 18.11.1988, autentificat de notarul Robu A. pe numele cet. Podgurscaia Alla.