19 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Plugaru Olesea

Plugaru Olesea, domiciliată în Republica Moldova, r.Ialoveni, sat.Bardar, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: testament nr.788 din 28.01.2020, autentificat de notarul Ganța Dorina, or.Ialoveni.