26 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Plîngău Evghenia

Cet. Plîngău Evghenia, domiciliată în domiciliată în Republica Moldova, raionul Edineţ, satul Rotunda, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul cu privire la dreptul de proprietatea asupra cotei părți din proprietatea comună în devălmășie nr. 2429, eliberat la 19.06.2014 de notarul public Tatian Cristina, cu sediul biroului în or. Edineț, str. Independenței, nr. 88.