13 februarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Pleșca Raisa

Cet. Pleșca Raisa, domiciliată în mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, nr.9 aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:
– Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună devălmașă nr. 5926 din 05.06.2013, eliberat de notarul Secrieru Iana (mun. Chișinău).
– Certificatului de moștenitor legal nr. 5928 din 05.06.2013, eliberat de notarul Secrieru Iana (mun. Chișinău).
– Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună devălmașă nr. 5948 din 05.06.2013, eliberat de notarul Secrieru Iana (mun. Chișinău).
– Certificatului de moștenitor legal nr. 5950 din 05.06.2013, eliberat de notarul Secrieru Iana (mun. Chișinău).