11 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

PLATAȘ BORIS

Cet. Baranețchi Diana, domiciliată în Republica Moldova, raionul Edineț, satul Cuconeștii Noi, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Testamentul nr. 252 din 03.10.2011 autentificat de notarul public Tatian Cristina.