27 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Plamadeala Violeta

AVIZ PIERDEREA ORIGINALULUI ACTULUI NOTARIAL

cet. PLAMADEALA VIOLETA, cetățeană a R.M, născută la data de 14.05.1973, IDNP 2005044004906, legitimată cu buletin de identitate nr.B44041012, eliberat de ASP la data de 10.10.2018, domiciliată în com. Țipala, r-nul Ialoveni, R.Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor legal cu nr. 1-312, eliberat de notarul, Diaconu Galina la data de 23.12.2020.
Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 27.03.2024 conform Ordinului de încasare a numerarului Nr.11149.