19 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Plamadeala Ecaterina

AVIZ PIERDEREA ORIGINALULUI ACTULUI NOTARIAL

cet. PLAMADEALA ECATERINA, cetățeană a R.M., născută la data de 01.09.1957, IDNP 2004044077974, legitimată cu buletin de identitate nr.A44062946, eliberat de of.44 la data de 24.09.2004, domiciliată în s. Ulmu, r-nul Ialoveni, R.Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de donație cu nr. 4559, autentificat de notarul Diaconu Galina la data de 16.05.2008.
Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 19.04.2024 conform Ordinului de încasare a numerarului Nr.54428.