17 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Placușcenco Elena

Cet. Placușcenco Elena, cu domiciliul în Republica Moldova, mun. Chișinău, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de înstrăinare a imobilului cu condiția de întreținere pe viață, autentificat de notarul public Patlavschi Ana, la data de 13.07.2015 cu nr. 3255.