16 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Pîrlea Larisa

cet. Pîrlea Larisa, domiciliată în s. Mihălășeni, r-nul Ocnița, R. Moldova, aduce la cunoştinţă  pierderea originalului actului notarial: Contact de vînzare-cumpărare , din data de 13.03.2002, nr. 198, întocmit de către notarul Vladislav Macarenco, cu sediul biroului în or. Ocniţa, str. M. Viteazu, 21 ”a”, R. Moldova.