6 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Pilipiuc Evdochia

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Pilipiuc Evdochia, cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Mihail Sadoveanu, 4/1, ap. 67, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare a lotului pomicol, înregistrat cu nr. 2-1/4922 din 05.12.2004, autentificat de notar Chirtoacă Petru, or. Criuleni.