7 octombrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Pihtari Victor

cet. Pihtari Victor,  domiciliată în Soroca, str.Luceafărul 19, ap.29, Republica Moldova,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare nr.2183 din 20.08.1982, autentificat  de către Biroul Notarial de Stat Floreşti,  ce se păstrează în arhiva notarului Conoval Eugenia