începând cu 2020

Actele notariale pierdute:

Утерянные нотариальные акты:

publicarea este bazată pe art.26 din Legea nr.246 din 15.11.2018

публикация данных основана на ст.26 закона №246 от 15.11.2018

Numele PrenumeleInformații
20-02-20Garştea Mihaela

Cet. Garştea Mihaela, domiciliată în R. Moldova, mun. Chişinău, str. Bogdan-Voievod, nr. 7, ap. 4, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată nr. 1-2301 din 24.10.1996, întocmit de biroul notarial de stat Floreşti.

20-02-20Balov Piotr

Cet. Balov Piotr, domiciliat în UTA Găgăuzia, mun. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, nr. 225, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Testament nr. 909 din  15.02.2016, întocmit de notarul Caraiani Olga.

20-02-20Stoicova Anna

Cet. Stoicova Anna, domiciliat în UTA Găgăuzia, mun. Ceadîr-Lunga, str. Telman, nr. 5, ap. 8, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor legal nr. 1248 din  24.03.2008, întocmit de notarul Caraiani Olga.

20-02-20Ostașevscaia Maria

cet.   Ostașevscaia Maria, domiciliată în s. Hădărăuți, r-nul Ocnița, R. Moldova, aduce la cunoștință  pierderea originalelor actelor notariale: Certificatelor de moștenitor legal, din data de 30.01.2004, 23.06.2004, nr. nr. 279, 1746, întocmite de către notarul Gîrtopan Valentina, cu sediul biroului în or. Ocnița, str. Independenții, 47, R. Moldova.

20-02-20MOTELICA Rodica

Cet. MOTELICA Rodica, domiciliată în s. Druţă, r-nul Rîşcani, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr. 1279 din 19.04.2002 autentificat de notarul Morea Galina.

19-02-20Pascaru Nicolae

cet.   Pascaru Nicolae, domiciliat în s. Cepeleuţi, r-nul Donduşeni, R. Moldova, aduce la cunoştinţă  pierderea originalelor actelor notariale: Contractele de vânzare -  cumpărare a terenului cu destinaţie agricolănr. nr. 2297, 2299 din 13.11.2002, întocmite de notarul Gîrtopan Valentina, cu sediul biroului în or. Ocniţa, str. Independenţii, 47, R. Moldova.

19-02-20Ciobotar Ilia

Cet. Ciobotar Ilia, domiciliat în RM s. Cazaclia, str. Molodiojnaia 46, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de mostenitor nr. 4226 din 30.04.2015, întocmit de notarul __ Arnaut Alexandr

19-02-20Inje Violetta

Cet. Inje Violetta, domiciliată în or.Vulcănești, str.XXV siezd nr.9, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract nr.6780 din 23.11.2001, întocmit de notarul public Cristeva Elena.

19-02-20Inje Violetta

Cet. Inje Violetta, domiciliată în or.Vulcănești, str.XXV siezd nr.9, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract nr.6781 din 23.11.2001, întocmit de notarul public Cristeva Elena

19-02-20BOSÎI TAMARA

Cet. BOSÎI TAMARA, domiciliată în municipiul Bălţi, strada 1 Mai, nr. 117, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare nr.2037 din 05.04.2000, întocmit de notarul Robu Ana.

19-02-20Pascaru Nicolae

cet.   Pascaru Nicolae, domiciliat în s. Cepeleuţi, r-nul Donduşeni, R. Moldova, aduce la cunoştinţă  pierderea originalelor actelor notariale: Contractele de vânzare -  cumpărare a terenului cu destinaţie agricolănr. nr. 2297, 2299 din 13.11.2002, întocmite de notarul Gîrtopan Valentina, cu sediul biroului în or. Ocniţa, str. Independenţii, 47, R. Moldova.

19-02-20Bejenari Angela

Cet.Bejenari Angela, domiciliată în Republica Moldova, r.Briceni, s.Grimăncăuți, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de donație a terenului agricol nr.11842 din 04.12.2019, întocmit de notarul Dobuleac Viorica, cu sediul: Republica Moldova, or.Briceni, str.Independenței 27.

19-02-20Calîpin Serghei

Cet. Calîpin Serghei, domiciliată în or.Vulcănești nr.104 ap.8, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract nr.1406 din 15.04.1997, întocmit de notarul public Cristeva Elena.

19-02-20Druța Vitalie

Cet. Druța Vitalie, domiciliat în mun.Chișinău, str.Mircea cel Bătrîn nr.26/1 ap.17, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract nr.2300 din 20.05.2005, întocmit de notarul public Cristeva Elena.

18-02-20NEGRU ALEXEI

Cet. NEGRU ALEXEI, domiciliat în satul Nicolaevca, raionul Făleşti, R.Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de formare prin divizare cu încetarea proprietăţii pe cote-părţi cu nr. 3664 din data de 30.03.2011, autentificat de către notarul public LEONID TATIAN.

18-02-20Melnic Djela

cet.   Melnic Djela, domiciliată în s. Hîrjauca, r-nul Călăraş, R. Moldova, aduce la cunoștință  pierderea originalului actului notarial: Contractului de donație nr. 3609 din 05.09.2006, întocmit de notarul privat Gîrtopan Valentina, cu sediul biroului în or. Ocnița, str. Independenței, 64, R. Moldova.

18-02-20Iarciuc Liubov

cet. Iarciuc Liubov, domiciliată în s. Bîrnova, r-nul Ocniţa, R. Moldova aduce la cunoştinţă  pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor legal nr. 2313 din 07.05.2009, întocmit de notarul privat Gîrtopan Valentina, cu sediul biroului în or. Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinţei, 65/6, R. Moldova.

18-02-20Gorgan Serghei

Cet. Gorgan Serghei, domiciliat în rl. Anenii Noi, sat. Puhăceni, str. Nucarilor nr. 9, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor testamentar nr. 869 din 17.04.1992, eliberat de notarul de stat Ohrimovschi L.

17-02-20NICU AGLAIA

Cet. NICU AGLAIA, domiciliu r-ul Hîncești , sat. Leușeni, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial : Certificat de moștenitor legal, nr.5337 din 06.12.2004, întocmit de notarul Victor Bicec. Reprezentant Tăbăcaru Ion , conform procurii nr. 12921 din 27.12.2019  (Copie nr. 998 din 05.02.2020 autentificat de notarul Bulgac Svetlana).

17-02-20TÎRSÎNA VASILI

Cet. TÎRSÎNA VASILI, domiciliat în satul Inești, raionul Telenești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr.786 din 01.04.2004, autentificat de notarul, Iliescu Ludmila.

17-02-20BUNDIUC GEORGETA

Cet. BUNDIUC GEORGETA, domiciliată în s. Ciripcău r-nul Floreşti, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Testament nr. 13538 din 18.11.2009, întocmit de notarul privat Burduja Svetlana.

17-02-20Mincioglo Elena

Cet. Mincioglo Elena, domiciliată în mun. Comrat, str. Lenin, 259, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului cu privire la dreptul  de proprietate asupra cotei-părți din proprietate comună în devălmășie nr. 9173 din 31.05.2018, întocmit de notarul Pometco Svetlana cu sediul în mun. Comrat, str. Pobeda, 111.

14-02-20MELECA ION

Cet. MELECA ION, domiciliat în satul Bănești, raionul Telenești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr.1880 din 04.05.2005, autentificat de notarul, Iliescu Ludmila.

14-02-20Iurcic Alexei Vasilievici (Yurchik Alexey)

          cet.   Iurcic Alexei Vasilievici (Yurchik Alexey), înregistrat pe adresa:or. Nekrasovskii, mkr. Stroitelei, SNT „Rodina”, casa 25, reg. Moskova, Federaţia Rusă aduce la cunoştinţă  pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare - cumpărare, transmitere - primire a locuinţei în proprietate privată nr. 168 din 26.01.1996, întocmit de biroul notarial de stat al raionului Ocniţa, R. Moldova.

14-02-20BERZEDEAN GHEORGHE

Cet. BERZEDEAN GHEORGHE, domiciliat în satul Bănești, raionul Telenești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr.6994 din 01.08.2010, autentificat de notarul public, Iliescu Ludmila.

14-02-20Mousa Hussam

Cet. Mousa Hussam, domiciliat în UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. T. Șevcenko, nr. 153/2, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr. 4748 din  19.09.2010, întocmit de notarul Caraiani Olga.

13-02-20Ciobanu Raisa

Ciobanu Raisa, domiciliată în mun.Bălți, str.  Coșbuc 17/36, aduce la cunoștință  despre pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal nr.2527 din 17.07.2002, întocmit de notarul Coțeruba Tamara.

13-02-20Petrenco Elena

Cet. Petrenco Elena, cu domiciliul în raionul Leova, satul Sărăteni, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:

Contractului de vânzare-cumpărare nr.1256 din 05.06.2001, autentificat de către notarul Melnic Oxana, pe numele cet. Petrenco Dumitru.

12-02-20Chişlari Lidia

Cet. Chişlari Lidia, domiciliată în R. Moldova, r-nul Floreşti, s. Ivanovca, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor testamentar nr.2639 din 12.06.2000, întocmit de notarul Conoval Eugenia.

12-02-20Fiodorov Nina

Cet. Fiodorov Nina, domiciliată în or. Călăraşi, str. Alexandru cel Bun nr. 295, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractul de vânzare-cumpărare nr. 3598 autentificat la 13.11.2007 de notarul Cheşcu Hristofor, cu sediul în or. Călăraşi, Republica Moldova.

12-02-20Nițulaș Victoria

Cet. Nițulaș Victoria, domiciliată în mun. Bălți, s. Elizaveta, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 8965 din 31.07.2007, întocmit de notarul Dimitriu Svetlana, pe numele cet. Prescur Ion.

12-02-20Nițulaș Victoria

Cet. Nițulaș Victoria, domiciliată în mun. Bălți, s. Elizaveta, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 8965 din 31.07.2007, întocmit de notarul Dimitriu Svetlana, pe numele cet. Laba Victoria.

12-02-20LAZU CONSTANTIN

Cet. LAZU CONSTANTIN, domiciliat în mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, nr. 51, bl. 3, ap. 55, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de donație nr. 3079 din 17.05.2014, autentificat de notarul public Buză Irina.

12-02-20Prusova Valentina

Cet. Prusova Valentina, domiciliat în UTA Găgăuzia, s. Tomai, str. Stepnaia, nr. 1, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr. 246 din  27.01.2009, întocmit de notarul Caraiani Olga.

11-02-20Bulgac Sergiu

Cet. Bulgac Sergiu, domiciliat în mun. Chișinău, șos. Hîncești, nr. 58, ap. 72, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie  nr. 5962 din 05.08.2016, eliberat de notarul Gîscă Ludmila.

11-02-20Ivanov Iacov

Cet. Ivanov Iacov, domiciliată în or.Chișinău, str.Ion Pelivan nr.13 ap.22, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: testament nr.4441 din 01.11.200, întocmit de notarul Cristeva Elena.

11-02-20Chirtoacă Iurie

Cet. Chirtoacă Iurie, domiciliat în mun.Chișinău, str.Columna nr.102 ap.43, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract nr.878 din 14.02.2014, întocmit de notarul public Tiuliu Natalia.

11-02-20Bulgac Sergiu

Cet. Bulgac Sergiu, domiciliat în mun. Chișinău, șos. Hîncești, nr. 58, ap. 72, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor legal  nr. 5964 din 05.08.2016, eliberat de notarul Gîscă Ludmila.

11-02-20RUSSU Elizaveta

Cet. RUSSU Elizaveta, domiciliată în s. Ruseni, r-nul Edineţ, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal nr. 1592 din 06.07.2007 eliberat de notarul Antoficiuc Alexandru.

11-02-20GLADCAIA OLGA

Cet. GLADCAIA OLGA, domiciliată în Republica Moldova, mun.Chișinău, str. Florica Niță, nr.7/1, ap.40, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Acord privind plata pensiei alimentare pentru întreținerea copiilor nr. 5895 din 05.07.2011, întocmit de notarul Muruianu Ludmila.

10-02-20Miseeru Alexandru

Cet. Miseeru Alexandru, domiciliat în Israel, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificat cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietate comună în devălmăşie nr.2662 din 12.04.2012, întocmit de notarul public Conoval Eugenia.

10-02-20Vasiloi Aurica

Cet. Vasiloi Aurica, domiciliată în R. Moldova, r-nul Floreşti, s. Cuhureştii de Sus, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal nr.982 din 30.03.2004, întocmit de notarul Conoval Eugenia.

07-02-20COJOCARI LIDIA

Cet. COJOCARI LIDIA, domiciliată în or. Fălești, str. C. Stamati, nr. 9, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare, nr. 1052 din 27.03.2018, autentificat de notarul Stepanov Ludmila.

07-02-20Mavrodi Vladislav

Cet. Mavrodi Vladislav, domiciliat în mun. Bălți, str. Bulgară, nr. 154, ap. 45, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de donație nr. 12290 din 08.09.2016, întocmit de notarul Dimitriu Svetlana.

06-02-20Zemleanscaia Irina

Cet. Zemleanscaia Irina, domiciliată în Republica Moldova, mun.Chișinău, șos. Balcani, nr.2/1, ap.40 aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare nr. 12857 din 15.12.2004, întocmit de notarul Muruianu Ludmila.

06-02-20Firma GLOBAL MEGA STOCK S.R.L

Firma GLOBAL MEGA STOCK S.R.L., cod unic de înregistrare 41227885, cu sediul în România, Bucureşti, Sector 3, str. Aristide Pascal, nr. 29-31, camera 3, bloc R3, etaj 5, ap. 2, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vânzare-cumpărare a părţii sociale nr. 5494 din 24.10.2019, autentificat de notarul Dumbrava Mariana, cu sediul biroului în mun. Chişinău.

06-02-20Firma EUROPEAN MIDARI HOLDING S.R.L

      Firma EUROPEAN MIDARI HOLDING S.R.L., cod unic de înregistrare 41123051, cu sediul în România, Bucureşti, Sector 3, str. Aristide Pascal, nr. 29-31, camera 3, bloc R3, etaj 5, ap. 1, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vânzare-cumpărare a părţii sociale nr. 5497 din 24.10.2019, autentificat de notarul Dumbrava Mariana, cu sediul biroului în mun. Chişinău.

06-02-20Gîtlan Nicolai

Cet. Gîtlan Nicolai, domiciliat(-ă) în s. Egoreni, r. Soroca, R. Moldova aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal  nr. 5954 din 24.09.2007,  întocmit de notarul Cebotarean Tatiana.

06-02-20Costandoglo Vladimir

Cet. Costandoglo Vladimir, domiciliat în UTA Găgăuzia, s. Tomai, str. Lenin, nr. 132, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de proprietate la o parte din proprietate comună nr. 2369 din  10.05.2012, întocmit de notarul Caraiani Olga.

06-02-20TUREA PAVEL

Cet. TUREA PAVEL, domiciliat în s. Brînzenii Vechi, r-ul Telenești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatul de moștenitor testamentar nr.2589 eliberat de notarul Sandu Ina, or. Telenești la 28.09.2009 pe numele moștenitorului TUREA PAVEL.

06-02-20Tripac Nadeja

Cet. Tripac Nadeja, domiciliată în R. Molodva,r-nul. Glodeni, sat. Danu, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor legal nr.6474 din 25.08.2008, întocmit de notarul privat Patereu Claudia.

06-02-20Bucliş Nicolae


Cet. Bucliş Nicolae, domiciliat în R.Moldova, mun. Chişinău, str. Vişinilor 28, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor testamentar nr.3-2050 din 06.04.1998, întocmit de notarul de stat Patereu Claudia.

05-02-20Cristea Nadejda

Cet.Cristea Nadejda, domiciliată în satul Lopatnic, raionul Edineţ, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Testament nr.584 din 04.11.1998, întocmit de notarul Luca Petru.

05-02-20Bejan Marcel

cet.   Bejan Marcel, domiciliat în mun. Chișinău, str. Mircești, 22/2, cămin, R. Moldova, aduce la cunoștință  pierderea originalului actului notarial: Contractului de donație a cotei de teren echivalente nr. 421 din 15.04.1999, întocmit de notarul Gîrtopan Valentina, cu sediul biroului în or. Ocnița, str. Independenții, 47, R. Moldova.

05-02-20Gîrştega Dumitru

Cet. Gîrştega Dumitru, domiciliat în Republica Moldova, raionul Făleşti, s. Mărăndeni, număr de identificare 2005037053580, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractul de vânzare-cumpărare nr. 724 din 04.03.2003, autentificat de notarul Conoval Ion.

05-02-20PAVLIUC LIDIA

Cet. PAVLIUC LIDIA, a.n.14.11.1948, c/p 0962412481229, posesoarea B.I.   B 02075022, eliberat de AGENȚIA SERVICII PUBLICE la 05.02.2019, domiciliată în mun. Chişinău, str. V. Crăsescu, nr. 117, Republica Moldova, cetăţean al Republicii Moldova,  aduce  la  cunoștință  pierderea  originalului  actului  notarial:

          Contract de vînzare - cumpărare nr.  701  din  04.02.2008, autentificat  de notarul privat, GOLUBCIUC OLGA, cu sediul biroului în mun. Chișinău, Calea Orheiului, nr. 65, ap. 9, Republica  Moldova.

05-02-20Gangan Maria

Cet. Gangan Maria, domiciliată îns. Pripiceni-Răzeși, r/nul Rezina, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Testamentului nr.7854 din 01.10.2004, întocmit de notarul Romanescu Mihail.

04-02-20Mavrodi Vladislav

Cet. Mavrodi Vladislav, domiciliat în mun. Bălți, str. Bulgară, nr. 154, ap. 45, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 12290 din 08.09.2016, întocmit de notarul Dimitriu Svetlana

04-02-20Costandoglo Maria

Cet. Costandoglo Maria, domiciliată în s.Cișmichioi, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal nr.2533 din 06.07.2004, întocmit de notarul Tiuliu Natalia.

04-02-20Iorga Natalia

Cet. Iorga Natalia, domiciliată în or.Cahul, str.Z.Arbore nr.15, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract nr.700 din 24.04.1993, întocmit de notarul Cristeva Elena.

04-02-20Costeva Nadejda

Cet. Costeva Nadejda, domiciliată în or.Vulcănești, str.Lenin nr.107 ap.15, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract nr.7347 din 30.09.2003, întocmit de notarul Tiuliu Natalia.

03-02-20ȘENDEROVSCHI IOLANTA

Cet. PASAT ION, domiciliat în s. Inești, r-ul Telenești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de investiție în spațiul locativ nr.1862 autentificat de notarul Ucrainean Natalia, mun. Chișinău la 09.04.2015 și a acordului de modificare nr. 10057 autentificat de notarul Ucrainean Natalia, mun. Chișinău la 09.10.2018, ambele pe numele cet. ȘENDEROVSCHI IOLANTA.

31-01-20Lupu Fergana

Cet. Lupu Fergana, domiciliată în Republica Moldova, or. Briceni, str.Ștefan cel Mare 8, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de donație nr. 660 din 22.01.2016, autentificat de către notarul Nagacevschi Viorica din mun.Chișinău.

31-01-20ROŞCA ALEXANDRU

Cet.ROŞCA ALEXANDRU, domiciliat în Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Albişoara, nr.16, ap.10, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor cu nr.10145 din 16.09.2005, eliberat de către notarul Romanescu Mihai din or.Rezina pe numele cet.Roşca Ivan.

31-01-20Vartic Iana

cet.   Vartic Iana, domiciliată în s. Calarașovca, r-nul Ocnița, R. Moldova, aduce la cunoștință  pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare a terenului aferent, nr. 247, din data de  01.02.2006, întocmit  de către notarul privat Gîrtopan Valentina, cu sediul biroului în or. Ocnița, str. Independenței, 64, R. Moldova.

31-01-20Bonza Grigori

Cet. Bonza Grigori, domiciliat în rl. Anenii Noi, sat. Botnăreşti, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor legal nr. 1919 din 23.10.1985, eliberat de notarul de stat Ohrimovschi L.

31-01-20Pantaz Grigorii

Cet. Pantaz Grigorii, domiciliat în R. Moldova, or. Floreşti, str. Dragoş Vodă, nr. 26, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor testamentar nr.2741 din 13.12.2001, întocmit de notarul Conoval Eugenia.

31-01-20Chișca Ion

Cet.Chișca Ion, domiciliat în satul Onișcani, raionul Călărași, Republica Moldova, aduce la cunoștință pirederea acutului notarial:

Certificatul de moștenire legatară nr.3719 din 10.12.1999, eliberat de Notarul Tudor ANTONI.

31-01-20Levinte Gheorghe

Cet.Levinte Gheorghe, domiciliat în orașul Călărași, str.Bojole, nr.49, ap.56, Republica Moldova, aduce la cunoștință pirederea acutului notarial:

Certificatul de moștenitor legal nr.188 din 21.01.1990, eliberat de Biroul Notarial de Stat din raionul Călărași.

31-01-20Sorici Elena

Cet.Sorici Elena, domiciliată în satul Onișcani, raionul Călărași, Republica Moldova, aduce la cunoștință pirederea acutului notarial:

Certificatul de moștenire legatară nr.3719 din 10.12.1999, eliberat de Notarul Tudor ANTONI.

29-01-20IZDEBSCHI MARIA

Cet. IZDEBSCHI MARIA, domiciliată în s. Temeleuți r-nul Florești, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal nr. 10825 din 22.09.2008, întocmit de notarul Burduja Svetlana.

29-01-20Golovețcaia Galina

cet.   Golovețcaia Galina, domiciliată în s. Ocnița, r-nul Ocnița, R. Moldova, aduce la cunoștință  pierderea originalelor actelor notariale: Certificatelor de moștenitor legal, din data de 14.09.2000, 20.11.2001, nr. nr. 1539, 1797, întocmite de către notarul Gîrtopan Valentina, cu sediul biroului în or. Ocnița, str. Independenții, 47, R. Moldova

29-01-20Chiroșca Alexei

Cet. Chiroșca Alexei, domiciliat(-ă) în s. Rublenița, r. Soroca, R. Moldova aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor testamentar  nr. 7518 din 30.06.2011,  eliberat de notarul Cebotarean Tatiana.

29-01-20JĂPĂLĂU Sergiu

Cet. JĂPĂLĂU Sergiu, domiciliat în or. Cupcini, r-nul Edineţ, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor testamentar nr. 2583 din 25.05.2006.

29-01-20PETREA Cristian

Cet. PETREA Cristian, domiciliat în satul Pelivan, raionul Orhei, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de donație nr.3889 din 29.03.2011, autentificat de notarul public, Iliescu Ludmila

29-01-20Chiroșca Alexei

Cet. Chiroșca Alexei, domiciliat(-ă) în s. Rublenița, r. Soroca, R. Moldova aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor testamentar  nr. 7517 din 30.06.2011,  eliberat de notarul Cebotarean Tatiana.

29-01-20Afanas Marina

Cet. Afanas Marina, domiciliată în mun. Chișinău, bd. Dacia, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare a imobilului nr.823  din 09.03.2004, întocmit de notarul Glușcenco Ghenadie.

29-01-20Suruceanu Viorica

Cet. Suruceanu Viorica, domiciliată în Republica Moldova, mun.Chișinău, șos. Hîncești, nr.60/1, ap.42 aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract cu privire la determinarea cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie cu donație nr. 1051 din 22.05.2019, întocmit de notarul Muruianu Ludmila.

27-01-20Boboc Elizaveta

Cet. Boboc Elizaveta, domiciliată în raionul Nisporeni, satul Vînători, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor testamentar nr. 827 din 25.05.2007, eliberat de notarul Butnaru Rodion.

27-01-20CRUDU OXANA

Cet. CRUDU OXANA, domiciliată în satul Obreja Nouă, raionul Făleşti, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare nr.1052 din 24.02.2004, întocmit de notarul Robu Ana.

27-01-20CAZACU MIHAIL

Cet. CAZACU MIHAIL, domiciliat în s.Sloveanca, raionul Sîngerei, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr.4607 din 11.05.2018, autentificat de notarul Iliescu Ludmila.

24-01-20Bou Anatolie

Cet. Bou Anatolie, domiciliat în s. Brînzenii Noi, r-ul Telenești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare nr.2074 autentificat de notarul Sandu Ina, or. Telenești la 31.03.2011 pe numele cumpărătorului BOU ANATOLIE.

24-01-20Pagu Emilia

Cet. Pagu Emilia, domiciliată în Republica Moldova, raionul Floreşti, s. Prodăneşti, născută la 07.02.1961, titular a buletinului de identitate2001038220352, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract vânzare-cumpărare, nr. 1773 din 19.12.2000, autentificat de notarul Ion Conoval.

24-01-20Topal Grigori

Cet. Topal Grigori, domiciliat în UTA Găgăuzia, mun. Ceadîr-Lunga, str. Vîsoțkii, nr. 6, ap. 6, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare - cumpărare nr. 8139 din  28.12.2017, întocmit de notarul Caraiani Olga.

24-01-20Pagu Emilia

Cet. Pagu Emilia, domiciliată în Republica Moldova, raionul Floreşti, s. Prodăneşti, născută la 07.02.1961, titular a buletinului de identitate2001038220352, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract vânzare-cumpărare, nr. 1773 din 19.12.2000, autentificat de notarul Ion Conoval.

24-01-20Iovu Andrei

Cet. Iovu Andrei, domiciliat în mun. Chişinău, str. Alehandru Hâjdeu nr. 122, ap. 24, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare a terenului de pămînt nr. 3141 din 29.08.2008, autentificat de notarul privat Valentina Pârcălab.

23-01-20Cîșlalî Nicolai

Cet. Cîșlalî Nicolai, domiciliat în or.Vulcănești, str.Lenin nr.2, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: confirmare de înregistrare a gajului nr.6540 din 26.07.2011, întocmit de notarul Tiuliu Natalia.

22-01-20Nistreanu Nadejda

Cet. Nistreanu Nadejda, domiciliată în orş. Anenii Noi, str. Zagorodnaia nr. 8, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractul de vânzare-cumpărare nr. 730 din 15.04.1983, autentificat de notarul superior de stat Zaiţ L. P.

21-01-20ALBINĂ Angela

Cet. ALBINĂ Angela, domiciliată în mun. Edineţ, str. Vladimir Maiakovski nr.78, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare nr. 4346 din 14.05.2013 autentificat de notarul Morea Galina.

21-01-20Moiseenco Nicolae

Cet. Moiseenco Nicolae, domiciliat în s. Codrul Nou, r-ul Telenești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: testamentul nr.04 autentificat de secretara consiliului local Codrul Nou, r-ul Telenești la 14.05.2004 din numele MOISENCO VASILE.

20-01-20Bostan Serghei

Cet. Bostan Serghei, domiciliat în rl. Anenii Noi, sat. Ciobanovca, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor legal nr. 1308 din 14.06.1988, eliberat de notarul de stat Ohrimovschi L.

20-01-20Buruiană Eugeniu

Cet. BURUIANĂ Eugeniu, domiciliat în s. Fîntîna Albă, r-nul Edineţ, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor legal nr. 300 din 21.01.2004 eliberat de notarul Antoficiuc Alexandru.

20-01-20Levinţa Valentina

Cet. SELEZNIOVA IULIA, domiciliat/ă în  mun. Chişinău, Sîngera, str. Aerogării 34, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: CERTIFICATUL DE MOŞTENITOR LEGAL nr. 2507 din 30.05.2005, eliberat de notarul Levinţa Valentina, cu sediul în mun. Orhei

20-01-20Guţu Tatiana

Cet. Guţu Tatiana, domiciliată în rl. Căuşeni, sat. Fârlădeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare a imobilului nr. 2601 din 16.08.2004, autentificat de notarul Pârcălab Valentina.

17-01-20Gajona Agrepina

Cet. Gajona Agrepina, domiciliată în mun. Soroca, str. Igor Mînăscurtă nr. 24, R.Moldova aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare  nr. 4699 din 24.11.2000,  întocmit de notarul Cebotarean Tatiana.

17-01-20Trinchineţ Alexandru

Cet. Trinchineţ Alexandru, domiciliat în Republica Moldova, raionul Floreşti, s. Scăieni, număr de identificare 0980312385458, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractul de vânzare-cumpărare nr. 5468 din 28.12.2004, autentificat de notarul Conoval Ion.

17-01-20Iarmolenco Lilia

Cet. Iarmolenco Lilia, domiciliată în Ucraina, născută la 19.06.1972, paşaport TT155667, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: testamentul nr. 7652 din 04.08.2015, autentificat de notarul Conoval Ion.

17-01-20Gaidău Iana

Cet.Gaidău Iana, domiciliată în mun.Străşeni, str.Veronica Micle,42, ap.51, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatul cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietatea comună în devălmăşie nr.2652 din 15.05.2008, eliberat de notarul privat Goncearuc Galina.

17-01-20Barbos Lilia

Cet. Barbos Lilia, domiciliată în mun.Străşeni, str.Veronica Micle,42, ap.51, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatul cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietatea comună în devălmăşie nr.2652 din 15.05.2008, eliberat de notarul privat Goncearuc Galina.

17-01-20Cardaniuc Emilia

Cet. Cardaniuc Emilia, domiciliată în mun. Chişinău, str. Cuza-Vodă nr. 11, ap.46, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor legal nr. 2174 din 28.02.2011 eliberat de notarul Morea Galina.

17-01-20Popescu Vasile

Cet. Popescu Vasile, domiciliat în or. Florești, bd. Victoriei, nr.13, ap.13, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: procură nr.110 din 10.01.2020, întocmit de notarul Goinic Cristina.

17-01-20Trinchineţ Alexandru

Cet. Trinchineţ Alexandru, domiciliat în Republica Moldova, raionul Floreşti, s. Scăieni, număr de identificare 0980312385458, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractul de vânzare-cumpărare nr. 5468 din 28.12.2004, autentificat de notarul Conoval Ion.

17-01-20Iarmolenco Lilia

Cet. Iarmolenco Lilia, domiciliată în Ucraina, născută la 19.06.1972, paşaport TT155667, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: testamentul nr. 7652 din 04.08.2015, autentificat de notarul Conoval Ion.

17-01-20Cazacu Mihail

Cet. Cazacu Mihail, domiciliat în r-l Sîngerei, s. Sloveanca, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 4761 din 16.05.2018, întocmit de notarul Sandu Ina.

17-01-20Cazacu Mihail

Cet. Cazacu Mihail, domiciliat în r-l Sîngerei, s. Sloveanca, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 3029 din 10.05.2016, întocmit de notarul Condorachi Olga.

17-01-20Cazacu Mihail

Cet. Cazacu Mihail, domiciliat în r-l Sîngerei, s. Sloveanca, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 472 din 30.01.2019, întocmit de notarul Panciuc Aurica.

16-01-20Mohoreanu Ana

Cet. Mohoreanu Ana, domiciliată în sat. Ruseni, r-nul Edineţ, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr. 4276 din 08.10.2001 autentificat de notarul Antoficiuc Alexandru.

16-01-20Mohoreanu Ana

Cet. Mohoreanu Ana, domiciliată în sat. Ruseni, r-nul Edineţ, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr. 4277 din 08.10.2001 autentificat de notarul Antoficiuc Alexandru.

14-01-20Ricica Evghenia

Cet. Ricica Evghenia, domiciliată în or. Rîșcani, str. Oziornaia, nr. 27, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor legal nr. 2/6-5711 din 27.10.1992, întocmit de notarul Matușevschi Lucia, pe numele cet. Perju Ana.

14-01-20Ricica Evghenia

Cet. Ricica Evghenia, domiciliată în or. Rîșcani, str. Oziornaia, nr. 27, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de proprietate nr. 2/6-5713 din 27.10.1992, întocmit de notarul Matușevschi Lucia, pe numele cet. Perju Ana.

13-01-20Damean Victor

Cet.Damean Victor, domiciliat în or.Cupcini, str.Lacului nr.4, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal nr.15586 din 17.11.2011, întocmit de notarul Nimerenco Silvia.

09-01-20Col Maria

Cet. Col Maria, domiciliată în Republica Moldova, UTA Găgăuzia, s. Svetlîi, str. Lenin, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie din data de 26.03.2019 nr. 4163, întocmit de către notarul Pometco Svetlana cu sediul în mun. Comrat, str. Pobeda, 111

09-01-20Col Maria

Cet. Col Maria, domiciliată în Republica Moldova, UTA Găgăuzia, s. Svetlîi, str. Lenin, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor legal din data de 26.03.2019 nr. 4164, întocmit de către notarul Pometco Svetlana cu sediul în mun. Comrat, str. Pobeda, 111.