începând cu 2020

Actele notariale pierdute:

Утерянные нотариальные акты:

publicarea este bazată pe art.26 din Legea nr.246 din 15.11.2018

публикация данных основана на ст.26 закона №246 от 15.11.2018

Numele PrenumeleInformații
29-05-20Bostan Vasile

Cet. Bostan Vasile, domiciliat în rl. Anenii Noi, sat. Şerpeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor testamentar nr. 2575 din 02.07.2007, eliberat de notarul privat Valentina Parcalab.

29-05-20Pogocevscu Alexandru

Cet. Pogocevscu Alexandru, domiciliat în R.Moldova, raionul Orhei, satul Step-Soci, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de partajare a bunului dobîndit în timpul căsătoriei nr.12121 din data 25.08.2011, autentificat de notarul Lencuța Iulia, cu sediul mun.Orhei, str.V.Mahu, nr.143, ap.1.

29-05-20BOROSEAN OLGA

Cet. BOROSEAN OLGA, domiciliată în mun. Bălți, str. Bulgară, 71, ap. 44,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractul de vînzare-cumpărare nr. 3814 din 21.10.2003 întocmit de notarul Edu Ana.

29-05-20Dumitraş Ivan

Cet. Dumitraş Ivan, domiciliat(-ă) în s. Rubleniţa, r. Soroca, R. Moldova aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal  nr. 2327 din 25.03.2010,  întocmit de notarul Cebotarean Tatiana.

29-05-20Celac Leomid

Cet. Celac Leomid, domiciliat în or.Soroca, Republica Moldova,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de schimb nr.352  din 29.01.1992, întocmit de notarul Radu Marco.

29-05-20Rotaru Boris

Cet. Rotaru Boris, domiciliat în sat. Şolcani rn. Soroca, Republica Moldova,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare/cumpărare nr. 1671 din 29.06.2004.11.2005, întocmit de notarul Radu Marco.

28-05-20Sibov Raisa

Cet. Sibov Raisa, domiciliată în Republica Moldova, or. Bender, str. Miciurin, nr.7 aduce la cunoștință pierderea  originalului actului  notarial:

Contract de vânzare cumpărare nr.1251 din 08.04.2014, întocmit de notarul Zinaida Volimbovscaia, cu sediul în mun. Chişinău, str. L. Tolstoi 34.

28-05-20Rotaru Boris

Cet. Rotaru Boris, domiciliat în sat. Șolcani rn. Soroca, Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare/cumpărare nr. 5190 din 18.11.2005, întocmit de notarul Ticu Boldescu.

27-05-20Snițchii Victor

Cet. Snițchii Victor, domiciliat în mun. Soroca,  str. Limba Română nr. 20 ap.64, Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare/cumpărare nr. 397 din 25.01.2017, întocmit de notarul Radu Boldescu.

27-05-20Apreutes Ala

Cet. Apreutes Ala, domiciliată în R. Moldova, or. Floreşti, bd. Victoriei, nr. 22, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor legal nr.1-1920 din 17.10.1986, întocmit de biroul notarial de stat Floreşti.

27-05-20Șecherli Nicolai

Cet. Șecherli Nicolai, domiciliat în or.Vulcănești, str Lenin nr.27, RM, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenotor legal nr.94 din 27.01.1984, întocmit de notarul Cristeva E.

27-05-20GHERASIM RODICA

Cet. GHERASIM  RODICA, domiciliată în mun. Chişinău, com.Durleşti,  str-la T. Vladimirescu nr.3, R.Moldova,   reprezentat de cet. GHERASIM IGOR,  în temeiul procurii autentificate la 19.02.2020 cu nr. de registru 2020  de notarul  TATIANA  CARPOV, cu sediul de activitate în mun. Chişinău, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: CONTRACTULUI DE VÎNZARE-CUMPĂRARE A IMOBILULUI, încheiat  între BRODESCU AUREL şi GHERASIM RODICA  la data de  02.10.2012  cu  nr. 1226 de către  notarul public ŞCOLNIC VIORICA.

26-05-20Negara Victoria

Cet. Negara Victoria, domiciliată în Republica Moldova or. Floreşti str. Ion Creangă nr. 9 ap. 23, număr de identificare 0980107327018, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractului de vânzare-cumpărare nr. 2073 din 24.03.2005, autentificat de notarul Ion Conoval.

26-05-20Borisiuc Pavel

Cet. Borisiuc Pavel, domiciliat în Republica Moldova, r.Briceni, s.Drepcăuți aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare a casei de locuit și sectorului aferent nr.746 din data de 28.01.2008, autentificat de notarul privat Strîmbu Valentina, cu sediul: Republica Moldova, or.Briceni, str.Independenței, nr.21.

25-05-20Solonari Nina

Cet. Solonari Nina , 0972806489971,domiciliu Mun.Chișinău,str.Petru Zadnipru 14/2 ap.27, aduce la cunoștință pierderea originale a actelor notariale : Certificat cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie nr.1366,și Certificat de moștenitor legal, nr.1367 ambele din 10.08.2017, autentificate,eliberate de notarul Victor Bicec. Reprezentant Erhan Mihail,12.12.1969 a.n.,c.p.2006020025119 , conform procurii nr. 252 din 06.05.2020 ,autentificată de Notarul Victor Bicec,sediul.Mun.Hîncești,str.31 August 5/15.

25-05-20Marcu Alexandru

Cet. Marcu Alexandru, domiciliat în R.Moldova, raionul Edineţ, s.Hancăuți, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor testamentar nr.9138 din 05.11.2013, înocmit de notarul Nimerenco Silvia.

25-05-20Pamucciu Dmitri

Cet. Pamucciu Dmitri, domiciliat în or.Vulcănești, str Lenin nr.23, RM, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract nr.1952 din 23.12.1972, întocmit de notarul Baurciulu A.

25-05-20Namolovan Olga

Cet. Namolovan Olga, domiciliată în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Chiperceni, aduce la cunoștință pierderea originalelor actelor notariale: Contractele de vînzare-cumpărare nr.7019, nr. 7020 din 11 august 2016, întocmite de notarul Bulgac Svetlana.

25-05-20Timofte Ala

Cet. Timofte Ala, domiciliată în orașul Șoldănești, str. Prieteniei nr. 65, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de schimb a terenurilor agricole nr. 396 din 20.02.2003, întocmit de notarul Pietraru Iurie.

25-05-20Guzovatîi Anatolii

Cet. Guzovatîi Anatolii, domiciliat pe adresa: satul Petrunra, r-nul Glodeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:Certificat de moştenitor legal nr.18128 din 26.12.2011 întocmit de notarul Patereu Claudia.

22-05-20Gaidarji Stepan

Cet. Gaidarji Stepan, domiciliat în mun. Comrat, str. Novaia, 24 ap. 7, aduce la cunoştinţă despre pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr. 7711 din 12.08.2016, întocmit de notar public Liudmila Ganeva.

22-05-20Crețu Tatiana

Cet. Crețu Tatiana, domiciliat în r-l Rîșcani, str. Ștefan cel Mare, nr. 59,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor testamentar nr. 393, din 04.04.2011 (7101/11/6647), întocmit de notarul Matușevschi L .

22-05-20BURLESCU ZINAIDA

Cet. BURLESCU ZINAIDA,domiciliat/ă în mun. Orhei, str. I.Soltîs 2, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor testamentar nr.  I-II75  din 25.05.1979, eliberat la biroul notarial de stat Orhei.

22-05-20Filip Ana

Cet. Filip Ana, domiciliată în satul Păulești, raionul Călărași, Republica Moldova, aduce la cunoștință pirederea acutului notarial:

Certificatul de moștenitor legal nr.2685 din 04.12.2001, eliberat de Notarul Tudor ANTONI.

22-05-20Carazan Arina

cet. Carazan Arina , domiciliată în or. Edineț, str. Alexandru cel Bun, nr. 113, ap. 20, R. Moldova, aduce la cunoştinţă  pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare , din data de 30.06.2006, nr. 3750, întocmit de către notarul V. Macarenco, cu sediul biroului în or. Ocniţa, str. M. Viteazul, 21 „a”, R. Moldova.

21-05-20Cervencova Maria

Cet. Cervencova Maria, domiciliată în s. Congaz, str. Leonov, 15, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor legal din data de 11.11.2019 cu nr. 17268, întocmit de către notarul Pometco Svetlana.

21-05-20BOLDESCU EMILIA

Cet. BOLDESCU EMILIA, domiciliată în r-nul Şoldăneşti s. Pohoarna, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal nr. 1077 din 01.03.2001, întocmit de notarul Burduja Svetlana.

21-05-20GURSCHII GAUST

Cet. GURSCHII GAUST, domiciliat/ă în sat. Sat. Ghetlova, raionul Orhei,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatul de moştenitor legal nr. 367 din  31.03.2003, eliberat de notarul Levinţa Valentina, cu sediul în mun. Orhei.

21-05-20Starodub Valentin

cet. Starodub Valentin, domiciliat în s. Dîngeni,  r-nul Ocniţa, R. Moldova, aduce la cunoştinţă  pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal , din data de 22.07.2002, nr. 1226, întocmit de către notarul privat  V. Macarenco, cu sediul biroului în or. Ocniţa, str. M. Viteazul, 21 „a”, R. Moldova.

21-05-20Budnea Lilia

Cet. Budnea Lilia, domiciliată în r-l Florești, s. Năpadova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de donație nr. 4399 din 21.06.2017, autentificat de notarul Goinic Cristina, sediul: or. Floreşti, str. Gării 3, nr.5.

21-05-20CIOBANU ION

Cet. CIOBANU ION, domiciliat în s. Ghermănești, r-ul Telenești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: testamentul întocmit din numele Ciobanu Mihail nr. 35 autentificat la data de 10.05.2010 în primăria s. Suhuluceni, r-ul Telenești, exemplar al originalului fiind păstrat în arhiva notarului Sandu Ina.

20-05-20Său Vladimir

Cet. Său Vladimir, domiciliat s. Tuzara, str. Vasile Alecsandri nr. 69, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatele de moştenitor legal nr. 3782 şi nr. 3783 eliebrate la 12.06.2008 de notarul Cheşcu Hristofor, cu sediul în or. Călăraşi, Republica Moldova.

20-05-20VOINEAC VALENTINA

Cet. VOINEAC VALENTINA, domiciliată în satul Logofteni, raionul Făleşti, R.Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractul de donaţie autentificat cu nr. 1339 din data de 13.04.2004 eliberat de către notarul LEONID TATIAN, cu sediul în or. Făleşti, str. Mihai Eminescu, nr. 9, R.Moldova.

20-05-20Antoniuc Tatiana

Cet. Antoniuc Tatiana, domiciliat în Republica Moldova, raionul Floreşti, s. Iliciovca, număr de identificare 2005038079628, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatului de moştenitor nr. 1961 din 23.03.2005, autentificat de notarul Ion Conoval.

19-05-20Beța Elena

Cet. Beța Elena, domiciliat în r-l Rîșcani, str.Eternității nr. 3 ap. 7, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:  Testament nr. 11 din 18.04.1983, întocmit de  Primăria Malinovsc .

19-05-20Manoli Galina

Cet. Manoli Galina, domiciliată în R. Moldova, or. Rezina, Ciorna, str. D. Cantemir 8, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal nr. 1249 din 03.07.1990, întocmit de notarul de stat Socolova Raisa, la biroul notarial de stat din or. Rezina.

19-05-20Corsan Marin

 cet. Corsan Marin, domiciliat în s. Bîrnova,  r-nul Ocniţa, R. Moldova, aduce la cunoştinţă  pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare - cumpărare , din data de 07.12.2007, nr. 8181, întocmit de către notarul privat  V. Macarenco, cu sediul biroului în or. Ocniţa, str. M. Viteazul, 21 „a”, R. Moldova.

19-05-20Alexa Gheorghe

Cet. Alexa Gheorghe, domiciliat or.Chișinău, str.Suceava, nr.120, ap.510, Republica Moldova, aduce la cunoștință pirederea acutului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare a terenului agricol nr.3844 din 12.11.2002, autentificat de Notarul Tudor ANTONI.

19-05-20Alexa Gheorghe

Cet. Alexa Gheorghe, domiciliat or.Chișinău, str.Suceava, nr.120, ap.510, Republica Moldova, aduce la cunoștință pirederea acutului notarial:Certificatul de moștenitor testamentar nr.3887 din 14.11.2002, eliberat de notarul Tudor ANTONI.

19-05-20VOLOȘIN DMITRI

Cet. VOLOȘIN DMITRI, domiciliat în mun. Chişinău, str. Petru Rareș, nr. 36, ap. 38, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 1969 din 25.04.2020, autentificat de notarul Buză Irina.

19-05-20PLOTNIC FIODOR

Dl PLOTNIC FIODOR, domiciliat în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Pohrebeni, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor legal nr. 9763 din 19.12.2012, eliberat de notarul Bejenar Tatiana.

19-05-20Constantinov Dmitri

Cet. Constantinov Dmitri, domiciliat în mun. Comrat, str. Ismail 22 ap.12, aduce la cunoştinţă despre pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr. 1739 din 14.06.2007, întocmit de notar privat Sencenco Rimma.

19-05-20SAVVA ALLA

Cet. SAVVA ALLA, domiciliată în oraşul Făleşti, str. N. Testemiţeanu, nr. 9, R.Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: testamentul autentificat cu nr. 10991 din data de 16.08.2012, eliberat de către notarul public LEONID TATIAN, cu sediul în or. Făleşti, str. Mihai Eminescu, nr. 9, R.Moldova.

19-05-20Chișca Evdochia

Cet. Chișca Evdochia, domiciliată în or. Florești, str. A.Plămădeală, nr.62, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: acordului de rezoluțiune a contractului de înstrăinare cu condiția întreținerii pe viață  nr.8755 din 27.10.2017, autentificat  la 14.04.2020, de către notarul Goinic Cristina, întocmit de notarul Goinic Cristina.

19-05-20Ursachii Nicolai

Cet. Ursachii Nicolai, domiciliat în Republica Moldova, raionul Floreşti, s. Cenuşa, număr de identificare 2007038025755, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: testamentului nr. 15149 din 03.12.2019, autentificat de notarul Ion Conoval.

18-05-20Cadîn Grigorii

Cet. Cadîn Grigorii, domiciliat în UTA Găgăuzia, s. Baurci, str. 8 Martie, nr. 23, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr. 3962din  23.05.2017, întocmit de notarul Caraiani Olga.

18-05-20Cadîn Grigorii

Cet. Cadîn Grigorii, domiciliat în UTA Găgăuzia, s. Baurci, str. 8 Martie, nr. 23, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr. 2782din  12.04.2017, întocmit de notarul Caraiani Olga.

18-05-20Cadîn Grigorii

Cet. Cadîn Grigorii, domiciliat în UTA Găgăuzia, s. Baurci, str. 8 Martie, nr. 23, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr. 8301din  17.11.2016, întocmit de notarul Caraiani Olga.

18-05-20Cadîn Grigorii

Cet. Cadîn Grigorii, domiciliat în UTA Găgăuzia, s. Baurci, str. 8 Martie, nr. 23, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr. 77din  06.01.2016, întocmit de notarul Caraiani Olga.

18-05-20Cadîn Grigorii

Cet. Cadîn Grigorii, domiciliat în UTA Găgăuzia, s. Baurci, str. 8 Martie, nr. 23, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr. 442 din  29.01.2016, întocmit de notarul Caraiani Olga.

18-05-20Cadîn Grigorii

Cet. Cadîn Grigorii, domiciliat în UTA Găgăuzia, s. Baurci, str. 8 Martie, nr. 23, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr. 4511 din  22.06.2017, întocmit de notarul Caraiani Olga.

18-05-20Foliușneac Maria

Cet. Foliușneac Maria, domiciliat în r-l Rîșcani, sat.Alexăndrești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor testamentar nr. 2642 din 29.06.2012 (7101/12/10723), întocmit de notarul Rățoi-Moisa Silvia .

15-05-20NOUR VITALIE

Dl NOUR VITALIE, domiciliat în Republica Moldova, municipiul Orhei, strada Unirii nr. 92, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare al imobilului nr. 5247 din 12.06.2009, autentificat de notarul Bejenar Tatiana.

15-05-20SPEE ANTONIUS DOMINICUS GERARDUS

Cet. SPEE ANTONIUS DOMINICUS GERARDUS, cetăţean al Olandei, născut la data de 23.03.1959, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare a părții sociale Nr.20398 din 15.12.2010 întocmit de notarul Jeleznîi Angela.

15-05-20Chișca Evdochia

Cet. Chișca Evdochia, domiciliată în or. Florești, str. A.Plămădeală, nr.62, apaduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietatea comună în devălmăşie nr.8048 din 10.10.2017, eliberat de notarul Goinic Cristina, sediul: or.Floreşti, str. Gării 3, nr.5 şi Certificatul de moştenitor legal nr. 8050  din 10.10.2017, întocmit de notarul Goinic Cristina.

15-05-20LOGHIN ALIONA

Cet. LOGHIN ALIONA, domiciliată în Republica Moldova, r-nul Floreşti s. Japca, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de donaţie a bunurilor imobile nr. 9452 din 03.09.2014, autentificat de notarul public Iadviga Buzu.

14-05-20BRĂIESCU LIUDMILA

Cet. BRĂIESCU LIUDMILA, domiciliatг оn satul Rгzeni, raionul Ialoveni, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatul de moştenitor legal cu nr. 2076 din data de 15.02.2017 eliberat de către notarul LEONID TATIAN, cu sediul în or. Făleşti, str. Mihai Eminescu, nr. 9, R.Moldova.

13-05-20Zubcov Liliana

cet. Zubcov Liliana, domiciliată pe adresa: Republica Moldova, municipiul Cahul, strada Ștefan cel Mare nr.77, ap.4, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractului de vînzare-cumpărare sub nr.2528 din 23.08.2013, autentificat de notarul Martîniuc Vadim.

12-05-20Arsenii Mihail

Cet. Arsenii Mihail domiciliat în mun. Bălți, str. Bulgară, 134, ap. 9,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de vanzare cumpărare nr. 10085 din 04.10.2016, autentificat de notarul Caraiman Aurica.

11-05-20LUNGU MARIA

Cet. LUNGU MARIA, domiciliat în oraşul Făleşti, str. Ştefan cel Mare, nr.147, ap.9, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  certificatului de moştenitor legal cu nr.1201 din 19.03.1993, întocmit la biroul notarial de stat din or.Făleşti.

11-05-20LUNGU MARIA

Cet. LUNGU MARIA, domiciliat în oraşul Făleşti, str. Ştefan cel Mare, nr.147, ap.9, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  certificatului de proprietate cu nr.1199 din 19.03.1993, întocmit la biroul notarial de stat din or.Făleşti.

11-05-20JOSAN RODICA

Cet. JOSAN RODICA, domiciliată în satul Băneşti, raionul Teleneşti, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor testamentar  eliberat la data de 18.08.2000 cu nu. de registru 4556  de notarul  COŢERUBA TAMARA cu sediul de activitate în mun. Bălţi.

08-05-20Dolapci Dmitri

Cet. Dolapci Dmitri, domiciliat în or.Vulcănești, str Tanchistov nr.3, RM, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract nr.12496 din 25.11.2015, întocmit de notarul Tiuliu Natalia.

08-05-20Ciumacova Lilia

Cet. Ciumacova Lilia, domiciliată în  mun. Bălți, str-la Donici, 1, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:certificatului de moștenitor legal nr. 2732 din 23.05.2000, întocmit de notarul Frecăuțanu Nina.

08-05-20Ciobanu Anela

Cet. Ciobanu Anela, domiciliată în R. Moldova, or. Floreşti, str. 1 Mai, nr. 21, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat cu privire la dreptul asupra cotei părţi din proprietatea comună în devălmăşie din data de 15.05.2009 nr. 4024, întocmit de notarul privat Conoval Eugenia

07-05-20CURECHERU NICOLAE

Cet. CURECHERU NICOLAE, domiciliat în mun.Bălţi, str. Decebal, nr.121, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  contract de vînzare/cumpărare cu nr.7237 din 08.12.2006, întocmit la biroul notarului Şoldan Iurii din or.Făleşti.

07-05-20CURECHERU NICOLAE

Cet.CURECHERU NICOLAE, domiciliat în mun.Bălţi, str. Decebal, nr.121, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  contract de vînzare/cumpărare cu nr.2976 din 26.04.2013, întocmit la biroul notarului Şoldan Iurii din or.Făleşti.

07-05-20CURECHERU NICOLAE

Cet. CURECHERU NICOLAE, domiciliat în mun.Bălţi, str. Decebal, nr.121, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  contract de vînzare/cumpărare cu nr.7236 din 08.12.2006, întocmit la biroul notarului Şoldan Iurii din or.Făleşti.

07-05-20CURECHERU NICOLAE

Cet. CURECHERU NICOLAE, domiciliat în mun.Bălţi, str. Decebal, nr.121, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  contract de vînzare/cumpărare cu nr.10312 din 04.12.2007, întocmit la biroul notarului Şoldan Iurii din or.Făleşti.

07-05-20CURECHERU NICOLAE

Cet. CURECHERU NICOLAE, domiciliat în mun.Bălţi, str. Decebal, nr.121, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  contract de vînzare/cumpărare cu nr.10297 din 03.12.2007, întocmit la biroul notarului Şoldan Iurii din or.Făleşti.

07-05-20Cosarciuc Elena

cet. Cosarciuc Elena, domiciliată în s. Clocuşna,  r-nul Ocniţa, R. Moldova, aduce la cunoştinţă  pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moştenitor legal , din data de 05.12.2005, nr. 4653, întocmit de către notarul de stat  Plamadeala Aliona, cu sediul biroului în or. Ocniţa, str. Independenţei, 51, of. 220, R. Moldova.

07-05-20Botnari Anatolii

cet.  Botnari Anatolii, domiciliat în s. Hădărăuți, R. Moldova, aduce la cunoștință  pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor legal, din data de 12.09.2011, nr. 7591, eliberat de către notarul public  Vladislav Macarenco, cu sediul biroului în or. Ocnița, str. Mihai Viteazul,  21A,  R. Moldova.

07-05-20GURĂU Tatiana

Cet. GURĂU Tatiana, domiciliată în s. Bleşteni, r-nul Edineţ, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal nr. 1477 din 31.03.2004 eliberat de notarul Morea Galina.

06-05-20Ghieș Bogdan

Cet. Ghieș Bogdan, cetăţean moldovean, născut la data de 18 aprilie anul 1983, numărul de identificare 0992704024652, titularul buletinului de identitate A02165677 emis de oficiul 02, valabilitatea 09.06.2008 – 18.04.2028, domiciliat în Republica Moldova, municipiul Chișinău, strada Ismail nr.98/2 ap.45, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare a terenului din data de 21.12.2018  nr.4119, întocmit de către notarul Zara Corina.

05-05-20CULICICOV SERGHEI

Cet. CULICICOV SERGHEI, domiciliat în mun. Bălţi, str. Visarion Puiu, nr. 28, bl. A, ap. 45, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatul de moştenitor cu nr. 9726 din data de 13.08.2015, eliberat de către notarul public LEONID TATIAN.

05-05-20Cangea Mariana

Cet. Cangea Mariana, domiciliată în mun. Bălți, str. Suceava, 7, ap. 13, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 1411 din 03.02.2016, întocmit de notarul Dimitriu Svetlana.

04-05-20Conea Igor

Cet.  Conea Igor, domiciliat în s. Ţarigrad,  r-nul Drochia, R. Moldova, aduce la cunoștință  pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare, din data de 20.11.2017, nr. 11295, întocmit de către notarul  Gîrtopan Valentina, cu sediul biroului în or. Ocnița, str. 50 Ani ai Biruinței, 65/6, R. Moldova.

04-05-20Cojocaru Valeriu

Cet. Cojocaru Valeriu, domiciliat în Republica Moldova, r-nul Şoldăneşti, s. Zagorna, număr de identificare 0982807475866, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractului de vânzare-cumpărare nr. 4448 din 15.12.2003, autentificat de notarul Ion Conoval.

30-04-20GRANACI VICTOR

Cet. GRANACI VICTOR, domiciliat оn mun. Bгlюi, str. Konstantin Feoktistov, nr.7, Republica Moldova, titularul buletinului de identitate B04069649 eliberat la 27.04.2018,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare nr.288 din 20.01.2017, întocmit de notarul Robu Ana.

30-04-20SCHIȚCO ALEXANDRU

Cet. SCHIȚCO ALEXANDRU, domiciliat în mun. Bălți, str. Conev, 42, ap. 60,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractul de vînzare-cumpărare nr. 3940 din 18.06.2012 întocmit de notarul Edu Ana.

30-04-20SA ”MECGRATO”

SA ”MECGRATO”, IDNO 1003604150563, cu sediul MD-4626, bd. Renașterii nr.1, or. Cupcini, r-nul Edineț, administrator PURCĂREANU Gheorghe, domiciliat în mun. Edineţ, str. Meșterul Manole nr.15, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de ipotecă nr.7730 din 14.08.2019 autentificat de notarul Morea Galina.

30-04-20Balaban Fiodor

Cet. Balaban Fiodor, domiciliat în RM mun. Ceadir-Lunga, Chiriet-Lunga, str. IU.Gagarin 67, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: testament nr. 1089 din 02.03.1998, întocmit de notarul Arnaut Ana.

30-04-20CLIMENTIEV JANA

Cet. CLIMENTIEV JANA, domiciliată în Republica Moldova, or. Floreşti str. Dacia nr. 17 ap. 5, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor legal nr. 162 din 09.01.2014, întocmit de notarul public Iadviga Buzu.

29-04-20GUŢUL NINA

Cet. GUŢUL NINA, domiciliată în satul Lupăria, raionul Rîşcani, reprezentată de cet. NAVROŢCHI RODION,  în temeiul procurii nr. 4537 din data de 23.04.2020, autentificată de notarul RUSSU GHEORGHE, cu sediul de activitate în or. Rîşcani, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor testamentar nr. 4333 din 14.10.2004, întocmit de notarul PURCEL LUDMILA, cu sediul de activitate în or. Rîşcani.

29-04-20BALAN PETRU

Cet.BALAN PETRU, domiciliat în oraşul Făleşti, str. Florilor, nr.11, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  contract de donaţie cu nr.8466 din 29.12.2003, întocmit la biroul notarului Şoldan Iurii din or.Făleşti.

29-04-20Moisei Mihail

Cet. Moisei Mihail, domiciliat în Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Grenoble nr. 259 bl. 15 ap. 10, număr de identificare 0960703897340, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractului de vânzare-cumpărare nr. 5498 din 21.04.2018, autentificat de notarul Ion Conoval.

28-04-20BACALIUC VLADIMIR

Cet. BACALIUC  VLADIMIR, domiciliat în or. Teleneşti, str. P.Rareş 1, ap.47, R.Moldova,   reprezentat de cet. BACALIUC VIORICA,  în temeiul procurii autentificate la 19.02.2020 cu nr. de registru 1483 de notarul ŞCOLNIC VIORICA, cu sediul de activitate în or. Teleneşti, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: CONTRACTULUI DE VÎNZARE-CUMPĂRARE, TRANSMITERE-PRIMIRE A LOCUINŢEI ÎN PROPRIETATE PRIVATĂ, ÎNCHEIAT ÎNTRE  ATP  ORHEI  ŞI BACALIUC VLADIMIR  la data de  02.03.1994 cu  nr. 466 de către  BNS TELENEŞTI.

28-04-20COJOCARI HARALAMPIE

Cet. COJOCARI HARALAMPIE, domiciliat în satul Mîndra, raionul Teleneşti,   aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractului de vînzare-cumpărare a bunului imobil autentificat cu 834 la data de 22.02.2008 de notarul privat ŞCOLNIC VIORICA cu sediul de activitate în or. Teleneşti.

28-04-20Belinschii Pavel

Cet. Belinschii Pavel, domiciliat în r-l Sîngerei, or. Biruința, str. Prieteniei, nr. 15A, ap. 22, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 9903 din 18.07.2011, întocmit de notarul Nichiforeac Mircea, pe numele cet. Blank Ina.

27-04-20Grajdean Andrei

Cet. Grajdean Andrei, domiciliat în mun. Chișinău, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 2573 din 23.05.2001, întocmit de notarul Nichiforeac Mircea.

27-04-20Hîncu Inga

Cet. Hîncu Inga, domiciliată în mun. Bălți, str. Nikolai Pirogov, nr. 5-5A, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor nr. 1/18-6667 din 28.11.1977, întocmit de notarul Ciaicovscaia V., pe numele cet. Neupocoeva Lidia.

24-04-20Slavioglo Tatiana

Cet. Slavioglo Tatiana, domiciliată în mun. Comrat, str. Lenin nr. 259, aduce la cunoştinţă pierderea originalelor actului notarial: Contracte de vânzare-cumpărare nr. 5698, 5699, 5700 din 05.06.2015, întocmite de notar public Liudmila Ganeva.

24-04-20Col Maxim

Cet. Col Maxim, domiciliat în RM mun. Ceadir-Lunga, Cazaclia, str. Lenin 164, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de vinzare-cumarare nr. 9618 din 19.10.2009, întocmit de notarul Arnaut Alexandr.

21-04-20Horozov Eduard

Cet. Horozov Eduard, domiciliat în RM, UTA Găgăuzia, s. Chirsova str. Olimpiiski, 44, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de donație nr. 11432 din 12.11.2012, întocmit de notarul Pometco Svetlana.

14-04-20Lungu Adriana

Cet. Voinov Svetlana, domiciliată în mun. Edineţ, str. Şoseaua Bucovinei, nr. 19/6, ap. 5, Republica Moldova, din numele căreia acţionează Lungu Adriana, domiciliată mun.  Edineţ, str. Mihai Eminescu,                                                                       nr. 14, ap. 44, Republica Moldova, în baza procurii nr. 2142 din 08.04.2020, autentificată de notarul Nimerenco Silvia, cu sediul în mun. Edineţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 111, ap. 3, Republica Moldova, aduce la cunoştință pierderea originalului actului notarial: Contract de donaţie nr. 2627 din 14.08.2014, întocmit de notarul public Moscalu Elena.

14-04-20Aculov Cozma

NOTARULBurac Lilia cu sediul biroului la adresa:Republica Moldova, oraşul Cimişlia str. Decebal 11, et.II, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.Aculov Cozma, născut la 01.07.1930, IDNP 2001040273375, decedat la 29 decembrie 2019.

Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 13 iunie 2020.

În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moştenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluţiune şi temeiul chemării sale la moştenire, fiind informat de notarul care desfăşoară procedura succesorală despre iniţierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfăşoară procedura succesorală, declaraţia autentică de renunţare la moştenire, se consideră că moştenitorul a acceptat implicit moştenirea.         Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta.Potrivit prevederilor legale, moştenitorul răspunde pentru obligaţiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligaţiile defunctului, şi obligaţiile ce rezultă din calitatea de moştenitor.

10-04-20Col Maxim

Cet. Col Maxim, care acționează în baza procurii nr. 1372 din 10.02.2020, din numele PruteanIvan și Prutean Maria, (autentific notarul Arnaut Alexandr) domiciliat în UTA Găgăuzia, s. Cazaclia, str. S. Lazo, nr. 152, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr. 425 din  21.12.2004, întocmit de notarul Caraiani Olga.

08-04-20Voinov Svetlana

Cet.Voinov Svetlana, domiciliată în R.Moldova, mun.Edineţ, str.Șos.Bucovinei nr.19/6, ap.5, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de donație nr.2627 din 14.08.2014, înocmit de notarul Nimerenco Silvia.

08-04-20GAINA GHEORGHII

Cet. GAINA GHEORGHII, domiciliat în satul Chiçanii Vechi, raionul Teleneşti,  reprezentat de cet. GUZUN NICOLAE,  în temeiul procurii autentificate la 03.04.2020 cu nr. de registru 2477 de notarul ILIESCU LUDMILA, cu sediul de activitate în or. Teleneşti, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractului de donaţie a bunului imobil nr. 4944  din 08.06.2011, întocmit de notarul public ŞCOLNIC VIORICA cu sediul de activitate în or. Teleneşti.

08-04-20Voinov Svetlana

Cet.Voinov Svetlana, domiciliată în R.Moldova, mun.Edineţ, str.Șos.Bucovinei nr.19/6, ap.5, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de donație nr.2627 din 14.08.2014, înocmit de notarul Nimerenco Silvia.

07-04-20Musihin Piotr

Cet. Musihin Piotr, domiciliat în mun. Bălţi, str. Boris Glavan, nr. 31, ap. 26, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Testament nr. 5051din 07.05.2008 , întocmit de notarul de stat Dimitriu Svetlana.

03-04-20Melniciuc Victor

          cet.   Melniciuc Victor, domiciliat în s. Vălcineț, r-nul Ocnița, R. Moldova, aduce la cunoștință  pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare, din data de 10.03.2008, nr. 1880, întocmit de către notarul public Vladislav Macarenco, cu sediul biroului în or. Ocnița, str. M. Viteazul, 21 ”a”, R. Moldova.

17-03-20Perpulov Anatoli

Cet. Perpulov Anatoli, domiciliat în s.Alexanderfeld, raionul Cahul, RM, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal nr.4503 din 21.08.1998, întocmit de notarul Cristeva E.G.

16-03-20Popa Petru

Cet. Popa Petru, domiciliat în R. Moldova, r-nul Floreşti, s. Temeleuţi, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr.7899 din 02.09.2013, întocmit de notarul public Conoval Eugenia.

13-03-20POPA PETRU

Cet. POPA PETRU, domiciliat în s. Temeleuţi r-nul Floreşti, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr. 2256 din 04.03.2014, întocmit de notarul public Buzu Iadviga.

13-03-20MARCOCI VALERI

Cet. MARCOCI VALERI, domiciliat pe adresa: satul Юarigrad, raionul Drochia, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: procură  nr. 6995 din 23.08.2019, întocmită de notarul Ghedreuţan Dina.

13-03-20MARCOCI VALERI

Cet. MARCOCI VALERI, domiciliat pe adresa: satul Țarigrad, raionul Drochia, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: procură  nr. 6994 din 23.08.2019, întocmită de notarul Ghedreuţan Dina.

12-03-20CLUBENCOV LUDMILA

Cet. CLUBENCOV LUDMILA,domiciliat/ă în mun. Orhei, str. Dimo 46, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-995 din  26.07.1961,  întocmit de la biroul notarial de stat.

12-03-20NASTAS TAMARA

Subsemnata NASTAS TAMARA, cetăţeană a Republicii Moldova, născută la 26.04.1951, cod personal 2013028005179, domiciliată în Republica Moldova, r-nul Rîbniţa, sat. Butuceni, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Acord de rezoluţiune nr. 1496 din 08.05.2015, autentificat de către notarul public Dumbrava Mariana, cu sediul în mun. Chişinău.

12-03-20Capațina Alexandra

Cet. Capațina Alexandra, domiciliată în s.Brînza, raionul Cahul, RM, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal nr.393 din 29.04.1988, întocmit de notarul Cristeva E.G.

12-03-20Levcenco Elena

Cet. Levcenco Elena, domiciliată în mun. Chişinău, str. Academiei, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului cu privire la determinarea cotei părţi în proprietate comună nr. 439 din 28. 02. 2005, întocmit de notarul Galina Maslova.

12-03-20Lesnic Nicolae

cet.  Lesnic Nicolae, domiciliat în s. Mihălășeni, r-nul Ocnița, R. Moldova, aduce la cunoștință  pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare, din data de 26.07.2005, nr. 5579, întocmit de către notarul privat Vladislav Macarenco, cu sediul biroului în or. Ocnița, str. M. Viteazul, 21 ”a”, R. Moldova.

12-03-20POPA CONSTANTIN

Cet.POPA CONSTANTIN, domiciliat în satul Țînțăreni, raionul Telenești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr.1075 din 18.02.2008, autentificat de notarul Iliescu Ludmila.

11-03-20Berliba Corneliu

Cet. Berliba Corneliu, domiciliat în s. Hancăuţi, r-nul Edineţ, Republica Moldova, aduce la cunoştință pierderea originalului actului notarial: Certificat de Moştenitor Testamentar nr. 1657 din 10.06.2014, întocmit de notarul public Moscalu Elena.

11-03-20Clipai Margarita

cet.  Clipai Margarita, domiciliată în s. Bîrnova, r-nul Ocnița, R. Moldova, aduce la cunoștință  pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare, din data de 23.02.2015, nr. 1547, întocmit de către notarul public Vladislav Macarenco, cu sediul biroului în or. Ocnița, str. M. 50 Ani ai Biruinței, 63 ”a”, R. Moldova.

11-03-20Pantea Vera

Cet. Pantea Vera, domiciliată în mun. Bălți, str. Păcii, nr. 142/A, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de donație nr. 1-961 din 24.08.1972, întocmit de notarul Goihman P. pe numele cet. Mitreanu Vera.

11-03-20Cervencova Maria

Cet. Cervencova Maria, domiciliată în s. Congaz, str. Leonov, 15, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor legal din data de 11.11.2019 cu nr. 17260, întocmit de către notarul Pometco Svetlana.

11-03-20Cervencova Maria

Cet. Cervencova Maria, domiciliată în s. Congaz, str. Leonov, 15, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor legal din data de 11.11.2019 cu nr. 17258, întocmit de către notarul Pometco Svetlana.

09-03-20Galiț Tudor

Cet. Galiț Tudor, domiciliat în r-ul Dubăsari, sat.Doroțcaia, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal nr. 991 din 02.02.2016, eliberat de notarul Lăpușneanu Tamara.

09-03-20BOLEACU IULIA

Cet.BOLEACU IULIA, domiciliată în Republica Moldova, raionul Șoldănești, satul Cobîlea, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor cu nr.5411 din 16.11.2012, eliberat de către notarul Pietraru Iurie din or.Șoldănești pe numele cet.Gaidulean Nina.

09-03-20Cozma Valeriu

Cet.Cozma Valeriu, domiciliat în satul Sadova, raionul Călărași, Republica Moldova, aduce la cunoștință pirederea acutului notarial:

Certificatul de moștenitor legal nr.2616 din 08.05.2013, eliberat de Notarul Public Dragomir Angela.

09-03-20Tocarciuc Svetlana Nicolai

Cet. Tocarciuc Svetlana Nicolai, domiciliat în or.Otaci, str.Prieteniei nr.3 ap.20, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de donație a terenului cu destinație agricolă din data de 27.01.2007 nr. 495, întocmit de notarul Huzinschi Mariana.

09-03-20NEREUŢA EMILIA

Subsemnata NEREUŢA EMILIA, cetăţeană a Republicii Moldova, născută la 01.02.1964,  cod personal 2001088027730, identificată prin buletin de identitate A89104643, eliberat la 09.07.2009 de of. 89, domiciliată în Republica Moldova, r-nul Criuleni, sat. Dolinoe, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de donaţie nr. 1097 din 23.09.2011, autentificat de către notarul public Dumbrava Mariana, cu sediul în mun. Chişinău.

09-03-20Ceban Petru

Cet. Ceban Petru, domiciliat în R. Moldova, r-nul Rezina, s. Echimăuți, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare nr. 2055 din 14.04.2010, întocmit de notarul Romanescu Mihail, la biroul notarial din or. Rezina, str. 27 August 46.

09-03-20Cușnir Valentina

Cet. Cușnir Valentina, domiciliată în R. Moldova, or. Rezina, str. Voluntarilor 7, ap. 38, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor testamentar nr. 6788 din 25.10.2012, întocmit de notarul Romanescu Mihail, la biroul notarial din or. Rezina, str. 27 August 46.

06-03-20Zosim Iurie

Cet. Zosim Iurie, domiciliat în R.Moldova, r-nul Floreşti, or. Ghindeşti, str. Ştefan Vodă, nr. 5, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr.2-2991 din 24.08.1998, întocmit de biroul notarial de stat Floreşti.

06-03-20DIDIC VIRGINIA

Cet. DIDIC VIRGINIA, domiciliată în satul Grimăncăuţi, raionul Briceni, Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de donaţie nr. 11139 din  12.10.2010, întocmit de notarul Strîmbu Valentina.

05-03-20ANDRONACHI RAISA

Cet. ANDRONACHI RAISA, domiciliat/ă în mun. Orhei, str. Vasile Lupu 157, ap.10,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractul de vânzare-cumpărare, transmitere primire a locuinţei în proprietate privată nr.  3-1176 din 16.04.1997, autentificat la biroul notarial de stat Orhei.

05-03-20Osoba Galina

Cet. Osoba Galina, domiciliat(-ă) în mun. Soroca, str. N. Testemiţeanu nr. 20,  R. Moldova  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor testamentar  nr. 843 din 22.01.2018,  întocmit de notarul Cebotarean Tatiana.

05-03-20Antoci Nadejda

Cet.Antoci Nadejda, domiciliată în satul Vălcineț, raionul Călărași, Republica Moldova, aduce la cunoștință pirederea acutului notarial:

Certificatul de moștenitor legal nr.1301 din 01.07.2002, eliberat de Notarul Tudor ANTONI.

05-03-20MORARI MARIA

Cet.MORARI MARIA, domiciliată în Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Alecu Russo, nr.24, ap.57B, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor legal cu nr.3268 din 23.11.2018, eliberat de către notarul Mardari Maria din mun.Chişinău pe numele cet.Morari Maria.

05-03-20Chirilenco Nicolae

Cet. Chirilenco Nicolae, domiciliat în mun. Chișinău, str. Independenței, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare a imobilului nr. 416  din 05.02.2002, întocmit de notarul Glușcenco Ghenadie.

05-03-20CHEPTINARI VLADIMIR

Cet. CHEPTINARI VLADIMIR, domiciliat în mun. Chişinău, bd.  Mircea cel Bătrîn 28, bl.1, ap. 28 aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moştenitor legal nr. 1-370 din  24.01.1998, întocmit de notarul Levinţa Valentina cu sediul în mun. Orhei.

05-03-20BURCIU VICTOR

Cet.BURCIU VICTOR, domiciliat în oraşul Făleşti, str. Mihai Viteazul, nr.52, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  certificatului de moştenitor testamentar nr.1-55 din09.01.1986, întocmit de notarulM.Iftodii  din or.Făleşti.

05-03-20REVENCO OXANA

Cet. REVENCO OXANA, domiciliată în mun. Chişinău, str. Anton Crihan, nr.29/A, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr.3171 din 23.06.2004, întocmit de notarul Constantinescu Elena, cu sediul pe adresa: mun Chişinău, str. Mihai Eminescu, nr.51, of.1

04-03-20REVENCO OXANA

Cet. REVENCO OXANA, domiciliată în mun. Chișinău, str. Anton Crihan, nr.29/A, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vinzare-cumărare nr.3171 din 23.06.2004. întocmit de notarul Constantinescu Elena, cu sediul pe adresa: mun Chișinău , str. Mihai Eminescu. nr.51. of.l

04-03-20Babiuc Nicolai

Cet.Babiuc Nicolai, domiciliat în Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Independenței 10, bl.3, ap.2, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor testamentar nr.1807 din 30.04.2014, eliberat de notarul Strîmbu Valentina, cu sediul: Republica Moldova, or.Briceni, str.Independenței, nr.21.

04-03-20Babiuc Nicolai

Cet.Babiuc Nicolai, domiciliat în Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Independenței 10, bl.3, ap.2, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor testamentar nr.1620 din 27.03.2014, eliberat de notarul Strîmbu Valentina, cu sediul: Republica Moldova, or.Briceni, str.Independenței, nr.21.

04-03-20Babiuc Nicolai

           Cet.Babiuc Nicolai, domiciliat în Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Independenței 10, bl.3, ap.2, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor testamentar nr.1617 din 27.03.2014,  eliberat de notarul Strîmbu Valentina, cu sediul: Republica Moldova, or.Briceni, str.Independenței, nr.21.

03-03-20Caşprov Eduard

Cet. Caşprov Eduard, domiciliat în R. Moldova, r-nul Floreşti, s. Gura Căinarului, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare al dreptului de proprietate asupra bunului imobil nr.7956 din 23.08.2019, întocmit de notarul Conoval Eugenia.

03-03-20Modîga Veaceslav

Cet. Modîga Veaceslav, domiciliat în s. Răzeni, raionul Ialoveni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor testamentar, din data de 12.11.2001 nr. 2566, eliberat de notarul Bagrin Maria.

03-03-20URSU Alexandru

Cet. URSU Alexandru, domiciliat în mun. Edineţ, str. Hotelului nr.24, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare nr.3220 din 22.03.2018 autentificat de notarul Morea Galina.

02-03-20BOTNARI VITALII

Cet.BOTNARI VITALII, domiciliat în satul Ghiliceni, raionul Telenești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Testament nr.4842 din 21.05.2013, autentificat de notarul Iliescu Ludmila.

02-03-20BOTNARI VITALII

Cet.BOTNARI VITALII, domiciliat în satul Ghiliceni, raionul Telenești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Testament nr.4843 din 21.05.2013, autentificat de notarul Iliescu Ludmila.

02-03-20BEJAN OLGA

Cet. BEJAN OLGA, domiciliată în domiciliată în mun. Bălţi, str. Lesecico, nr. 12, ap. 23, R.Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatul de moştenitor legal cu nr. 1628 din data de 15.03.2005 eliberat de către notarul LEONID TATIAN, cu sediul în or. Făleşti, str. Mihai Eminescu, nr. 9, R.Moldova.

28-02-20BEJAN OLGA

Cet. BEJAN OLGA, domiciliată în domiciliată în mun. Bălţi, str. Lesecico, nr. 12, ap. 23, R.Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatul de moştenitor legal cu nr. 1628 din data de 15.03.2005 eliberat de către notarul LEONID TATIAN, cu sediul în or. Făleşti, str. Mihai Eminescu, nr. 9, R.Moldova.

28-02-20Lupaşco Vasile

Cet. Lupaşco Vasile, domiciliat în Republica Moldova, raionul Floreşti, s. Ştefăneşti, număr de identificare 0981002381099, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: testamentul nr. 3121 din 31.10.2001, autentificat de notarul Ion Conoval.

28-02-20Lipovan Valentina

Cet. Lipovan Valentina, în calitate de unicul asociat şi administrator al Î.I. „LIPOVAN-VECTRA”, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 6523 din 27.12.2006, întocmit de notarul Pădurari Corina.

27-02-20Chihai Igor

Cet. Chihai Igor, domiciliat în Republica Moldova, raionul Floreşti, s. Cenuşa, număr de identificare 2003038041991, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor legal nr. 7084 din 30.06.2008, autentificat de notarul privat Conoval Ion.

27-02-20Ganenco Alexandru

Cet. Ganenco Alexandru, domiciliat în s. Crocmaz r-l Ștefan Vodă aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatul de moștenitor testamentar din data de 05.07.1994 nr. 1191, întocmit de către biroul notariаl de stat Ştefan Vodă

27-02-20Bulari Viorel

Cet.Bulari Viorel, domiciliat în Republica Moldova, r.Briceni, s.Larga, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor testamentar nr.2218 din 27.03.2015, eliberat de notarul Dobuleac Viorica, cu sediul: Republica Moldova, or.Briceni, str.Independenței 27.

27-02-20Bulgari Viorel

 Cet.Bulgari Viorel, domiciliat în Republica Moldova, r.Briceni, s.Larga, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor testamentar nr.2220 din 27.03.2015, eliberat de notarul Dobuleac Viorica, cu sediul: Republica Moldova, or.Briceni, str.Independenței 27.

27-02-20Portarescu Ilia

Cet. Portarescu Ilia , domiciliat în satul Trebujeni, raionul Orhei, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor testamentar nr.10803 din 17.10.2008, eliberat de notarul privat, Lencuța Iulia.

26-02-20POPESCU OXANA

Cet. POPESCU OXANA, domiciliat/ă în mun. Orhei, str. Dimo 51,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:  ACORD de desfacere a contractului de donaţie nr.  2836 din 15.06.2004

Autentificat de notarul Digori Galina, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu 125/11.

26-02-20Hîncu Valentin

Cet. Hîncu Valentin, domiciliat pe adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân, nr. 29, bl. 3, ap. 41, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:

Contract de comodat a autoturismului nr. 218 din 18.01.2019, autentificat de notarul Belicesco Oleg.

26-02-20Gheorghiș Stepan

Cet. Gheorghiș Stepan, domiciliat în or.Vulcănești, str.Șciors nr.36, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract nr.2148 din 02.10.1973, întocmit de notarul Baurciulu A.P.

26-02-20Chilivnic Lidia

cet.   Chilivnic Lidia, domiciliată în s. Unguri, r-nul Ocnița, R. Moldova, aduce la cunoștință  pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare, din data de 28.06.2005, nr. 4743, întocmit de către notarul privat Vladislav Macarenco, cu sediul biroului în or. Ocnița, str. M. Viteazul 21 ”a”, R. Moldova.

26-02-20SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ “VASTADUM”

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ “VASTADUM”, fiscal (IDNO) 1003602014825), cu sediul: MD-5933, satul Mărăndeni, raionul Fălești, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil nr. 18711 din 01.12.2017, autentificat de notarul Dogotari Larisa, cu sediul biroului în mun. Bălți.

26-02-20ODAINIC PARASCOVIA

Cet. ODAINIC PARASCOVIA, domiciliată în satul Moldoveanca, raionul Făleşti, R.Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de vînzare-cumpărare cu nr. 915 din 15.02.2005, autentificat de către notarul public LEONID TATIAN.

26-02-20Lipovan Valentin

Cet. Lipovan Valentina, în calitate de unicul asociat şi administrator al Î.I. „LIPOVAN-VECTRA”, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 6523 din 27.12.2006, întocmit de notarul Pădurari Corina.

26-02-20Cojocari Ivan

Cet. Cantemir Ion, domiciliat pe adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Cricova, str. Dacia, nr. 10, ap. 14, care acționează în calitate de reprezentant al cet. Cantemir Ion , născut la 30.08.1955, în baza procurii înregistrate cu nr. 747 din 03.02.2020, autentificată de notarul Melnic Oxana, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:

Contract de vânzare-cumpărare a terenului la licitație nr. 6773 din 11.10.2010, autentificat de notarul public Belicesco Oleg.

26-02-20PANŢA MARIANA

Cet. PANŢA MARIANA, domiciliat/ă în sat. Ciocîlteni, raionul Orhei,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractul de donaţie nr. 6302 din 24.06.2017, autentificat de notarul Digori Galina, cu sediul în mun. Orhei.

26-02-20Sirbov Fiodor

Cet. Sirbov Fiodor, domiciliat în RM mun. Ceadir-Lunga, str. Bugeacului 47, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de mostenitor nr. 2381 din 15.10.1983, întocmit de notarul Barcovschaia N.F.

26-02-20ŞTEFÎRŢĂ TAMARA

Cet. ŞTEFÎRŢĂ TAMARA, domiciliată în s. Bobuleşti r-nul Floreşti, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de donaţie nr. 15916 din 23.08.2018, întocmit de notarul Buzu Iadviga.

25-02-20Sirbov Fiodor

Cet. Sirbov Fiodor, domiciliat în RM mun. Ceadir-Lunga, str. Bugeacului 47, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de mostenitor nr. 2381 din 15.10.1983, întocmit de notarul Barcovschaia N.F.

25-02-20BONOLI VINCENZO

Cet. BONOLI VINCENZO, domiciliat în Republica Italiană, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de donaţie cu nr. 7838 din data de 19.06.2015, autentificat de către notarul public LEONID TATIAN.

25-02-20Melniciuc Victor

cet.   Melniciuc Victor, domiciliat în s. Vălcineţ, r-nul Ocniţa, R. Moldova, aduce la cunoştinţă  pierderea originalului actului notarial: Contractul de vânzare -  cumpărare nr. 1879 din 10.03.2008, întocmit de notarul privat Macarenco Vladislav, cu sediul biroului în or. Ocniţa, str. M. Viteazul, 21 ”a”,  R. Moldova.

25-02-20Ciumac Ghenadie

cet. Ciumac Ghenadie, domiciliat în or. Otaci, str. P. Korceaghin, 10, ap. 32, r-nul Ocniţa, R. Moldova, aduce la cunoştinţă  pierderea originalului actului notarial: Contractul de donaţie a terenurilor cu destinaţie agricolă, din data de 07.07.2003, nr. 24, întocmit de către primăria satului Bîrnova, raionului Ocniţa, R. Moldova.

25-02-20Molenţa Ecaterina

Cet. Molenţa Ecaterina, domiciliată în mun. Chişinău, str. N. Dimo, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractului de vînzare-cumpărare a imobilului nr.1340 din 09. 06. 2005, întocmit de notarul Galina Maslova.

25-02-20Sarev Ion

Cet. Sarev Ion, domiciliat în rl. Anenii Noi, sat. Puhăceni, str. Nistreană, nr.88, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor legal nr. 1325 din 10.04.2007, eliberat de notarul privat Pârcălab Valentina.

25-02-20Vicol Marina

cet.   Vicol Marina, domiciliată în s. Unguri, r-nul Ocniţa, R. Moldova, aduce la cunoştinţă  pierderea originalului actului notarial: Contractul de schimb, din data de 28.06.2005, nr. 4795, întocmit de către notarul privat Vladislav Macarenco, cu sediul biroului în or. Ocniţa, str. M. Viteazul 21 ”a”, R. Moldova.

25-02-20Andrian Gheorghe

Cet.Andrian Gheorghe, domiciliat în satul Vălcineț, raionul Călărași, Republica Moldova, aduce la cunoștință pirederea acutului notarial:

Contractul de vînzare-cumpărare a terenului agricol nr.508 din 25.02.2003, autentificat de Notarul Tudor ANTONI.

25-02-20GÎRŞTEGA VASILE

Cet. GÎRŞTEGA VASILE, domiciliat în satul Mărăndeni, raionul Făleşti, R.Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de vînzare-cumpărare cu nr. 16628 din data de 14.11.2017, autentificat de către notarul public LEONID TATIAN.

24-02-20Stoicova Anna

Cet. Stoicova Anna, domiciliat în UTA Găgăuzia, mun. Ceadîr-Lunga, str. Telman, nr. 5, ap. 8, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de proprietate la o parte din proprietate comună nr. 1247 din  24.03.2008, întocmit de notarul Caraiani Olga.

24-02-20Banari Igor

Cet. Banari Igor, domiciliat în mun. Chişinău, or. Durleşti, str. Nicolae Dimo, nr. 26/8, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractul de vânzare-cumpărare nr. 3030 din 09.12.2019, întocmit de notarul Kiseliova Olga

24-02-20JOSAN GHEORGHE

Cet. JOSAN GHEORGHE, domiciliat în s. Hirișeni, r-ul Telenești, reprezentat în temeiul procurii nr. 1558 din 21.02.2020 de cet. LUCHIAN ALEXANDRU, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractului de vânzare-cumpărare nr.3325 autentificat de notarul Sandu Ina, or. Telenești la 06.08.2012 pe numele cumpărătorului JOSAN GHEORGHE.

24-02-20Murzac Tudor

Cet. Murzac Tudor, domiciliat în R. Moldova, r-nul Floreşti, s. Rădulenii Vechi, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal nr. 823 din 13.05.1999, întocmit de notarul Conoval Eugenia.

24-02-20Tomailî Serghei

Cet. Tomailî Serghei, domiciliat în s. Cioc-Maidan, str. Dimov, 112, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr. 2263 din 07.02.2018, întocmit de notarul Pometco Svetlana.

24-02-20Capitan Vasile

Cet. Capitan Vasile, domiciliat în or. Călăraşi, str. M. Sadoveanu nr. 18, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractul de vânzare-cumpărare nr. 11569 autentificat la 15.12.2009 de notarul Cheşcu Hristofor, cu sediul în or. Călăraşi, Republica Moldova.

24-02-20Gopleac Filip

Cet. Gopleac Filip, domiciliat în s. Gangura, raionul Ialoveni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare a obiectului patrimoniului de stat la licitaţia „cu strigare”, din data de 22.09.1995 nr. 1-619, întocmit de către notarul superior de stat, Bagrin Maria.

24-02-20Pruteanu Olga

Cet. Pruteanu Olga, domiciliată în mun.Chişinău, orș. Durlești, str. Gh. Asachi, nr. 20, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor legal nr.3146 din 12.05.2004, autentificat de Notarul Roman Valentina.

24-02-20Ratnicova Aliona

Cet. Ratnicova Aliona, domiciliată în or. Florești, bd. Victoriei, nr.13, ap.14, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare nr.8894 din 09.12.2016, întocmit de notarul Badalova Viorica.

20-02-20Garştea Mihaela

Cet. Garştea Mihaela, domiciliată în R. Moldova, mun. Chişinău, str. Bogdan-Voievod, nr. 7, ap. 4, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată nr. 1-2301 din 24.10.1996, întocmit de biroul notarial de stat Floreşti.

20-02-20Balov Piotr

Cet. Balov Piotr, domiciliat în UTA Găgăuzia, mun. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, nr. 225, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Testament nr. 909 din  15.02.2016, întocmit de notarul Caraiani Olga.

20-02-20Stoicova Anna

Cet. Stoicova Anna, domiciliat în UTA Găgăuzia, mun. Ceadîr-Lunga, str. Telman, nr. 5, ap. 8, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor legal nr. 1248 din  24.03.2008, întocmit de notarul Caraiani Olga.

20-02-20Ostașevscaia Maria

cet.   Ostașevscaia Maria, domiciliată în s. Hădărăuți, r-nul Ocnița, R. Moldova, aduce la cunoștință  pierderea originalelor actelor notariale: Certificatelor de moștenitor legal, din data de 30.01.2004, 23.06.2004, nr. nr. 279, 1746, întocmite de către notarul Gîrtopan Valentina, cu sediul biroului în or. Ocnița, str. Independenții, 47, R. Moldova.

20-02-20MOTELICA Rodica

Cet. MOTELICA Rodica, domiciliată în s. Druţă, r-nul Rîşcani, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr. 1279 din 19.04.2002 autentificat de notarul Morea Galina.

19-02-20Pascaru Nicolae

cet.   Pascaru Nicolae, domiciliat în s. Cepeleuţi, r-nul Donduşeni, R. Moldova, aduce la cunoştinţă  pierderea originalelor actelor notariale: Contractele de vânzare -  cumpărare a terenului cu destinaţie agricolănr. nr. 2297, 2299 din 13.11.2002, întocmite de notarul Gîrtopan Valentina, cu sediul biroului în or. Ocniţa, str. Independenţii, 47, R. Moldova.

19-02-20Ciobotar Ilia

Cet. Ciobotar Ilia, domiciliat în RM s. Cazaclia, str. Molodiojnaia 46, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de mostenitor nr. 4226 din 30.04.2015, întocmit de notarul __ Arnaut Alexandr

19-02-20Inje Violetta

Cet. Inje Violetta, domiciliată în or.Vulcănești, str.XXV siezd nr.9, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract nr.6780 din 23.11.2001, întocmit de notarul public Cristeva Elena.

19-02-20Inje Violetta

Cet. Inje Violetta, domiciliată în or.Vulcănești, str.XXV siezd nr.9, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract nr.6781 din 23.11.2001, întocmit de notarul public Cristeva Elena

19-02-20BOSÎI TAMARA

Cet. BOSÎI TAMARA, domiciliată în municipiul Bălţi, strada 1 Mai, nr. 117, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare nr.2037 din 05.04.2000, întocmit de notarul Robu Ana.

19-02-20Pascaru Nicolae

cet.   Pascaru Nicolae, domiciliat în s. Cepeleuţi, r-nul Donduşeni, R. Moldova, aduce la cunoştinţă  pierderea originalelor actelor notariale: Contractele de vânzare -  cumpărare a terenului cu destinaţie agricolănr. nr. 2297, 2299 din 13.11.2002, întocmite de notarul Gîrtopan Valentina, cu sediul biroului în or. Ocniţa, str. Independenţii, 47, R. Moldova.

19-02-20Bejenari Angela

Cet.Bejenari Angela, domiciliată în Republica Moldova, r.Briceni, s.Grimăncăuți, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de donație a terenului agricol nr.11842 din 04.12.2019, întocmit de notarul Dobuleac Viorica, cu sediul: Republica Moldova, or.Briceni, str.Independenței 27.

19-02-20Calîpin Serghei

Cet. Calîpin Serghei, domiciliată în or.Vulcănești nr.104 ap.8, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract nr.1406 din 15.04.1997, întocmit de notarul public Cristeva Elena.

19-02-20Druța Vitalie

Cet. Druța Vitalie, domiciliat în mun.Chișinău, str.Mircea cel Bătrîn nr.26/1 ap.17, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract nr.2300 din 20.05.2005, întocmit de notarul public Cristeva Elena.

18-02-20NEGRU ALEXEI

Cet. NEGRU ALEXEI, domiciliat în satul Nicolaevca, raionul Făleşti, R.Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de formare prin divizare cu încetarea proprietăţii pe cote-părţi cu nr. 3664 din data de 30.03.2011, autentificat de către notarul public LEONID TATIAN.

18-02-20Melnic Djela

cet.   Melnic Djela, domiciliată în s. Hîrjauca, r-nul Călăraş, R. Moldova, aduce la cunoștință  pierderea originalului actului notarial: Contractului de donație nr. 3609 din 05.09.2006, întocmit de notarul privat Gîrtopan Valentina, cu sediul biroului în or. Ocnița, str. Independenței, 64, R. Moldova.

18-02-20Iarciuc Liubov

cet. Iarciuc Liubov, domiciliată în s. Bîrnova, r-nul Ocniţa, R. Moldova aduce la cunoştinţă  pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor legal nr. 2313 din 07.05.2009, întocmit de notarul privat Gîrtopan Valentina, cu sediul biroului în or. Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinţei, 65/6, R. Moldova.

18-02-20Gorgan Serghei

Cet. Gorgan Serghei, domiciliat în rl. Anenii Noi, sat. Puhăceni, str. Nucarilor nr. 9, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor testamentar nr. 869 din 17.04.1992, eliberat de notarul de stat Ohrimovschi L.

17-02-20NICU AGLAIA

Cet. NICU AGLAIA, domiciliu r-ul Hîncești , sat. Leușeni, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial : Certificat de moștenitor legal, nr.5337 din 06.12.2004, întocmit de notarul Victor Bicec. Reprezentant Tăbăcaru Ion , conform procurii nr. 12921 din 27.12.2019  (Copie nr. 998 din 05.02.2020 autentificat de notarul Bulgac Svetlana).

17-02-20TÎRSÎNA VASILI

Cet. TÎRSÎNA VASILI, domiciliat în satul Inești, raionul Telenești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr.786 din 01.04.2004, autentificat de notarul, Iliescu Ludmila.

17-02-20BUNDIUC GEORGETA

Cet. BUNDIUC GEORGETA, domiciliată în s. Ciripcău r-nul Floreşti, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Testament nr. 13538 din 18.11.2009, întocmit de notarul privat Burduja Svetlana.

17-02-20Mincioglo Elena

Cet. Mincioglo Elena, domiciliată în mun. Comrat, str. Lenin, 259, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului cu privire la dreptul  de proprietate asupra cotei-părți din proprietate comună în devălmășie nr. 9173 din 31.05.2018, întocmit de notarul Pometco Svetlana cu sediul în mun. Comrat, str. Pobeda, 111.

14-02-20MELECA ION

Cet. MELECA ION, domiciliat în satul Bănești, raionul Telenești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr.1880 din 04.05.2005, autentificat de notarul, Iliescu Ludmila.

14-02-20Iurcic Alexei Vasilievici (Yurchik Alexey)

          cet.   Iurcic Alexei Vasilievici (Yurchik Alexey), înregistrat pe adresa:or. Nekrasovskii, mkr. Stroitelei, SNT „Rodina”, casa 25, reg. Moskova, Federaţia Rusă aduce la cunoştinţă  pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare - cumpărare, transmitere - primire a locuinţei în proprietate privată nr. 168 din 26.01.1996, întocmit de biroul notarial de stat al raionului Ocniţa, R. Moldova.

14-02-20BERZEDEAN GHEORGHE

Cet. BERZEDEAN GHEORGHE, domiciliat în satul Bănești, raionul Telenești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr.6994 din 01.08.2010, autentificat de notarul public, Iliescu Ludmila.

14-02-20Mousa Hussam

Cet. Mousa Hussam, domiciliat în UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. T. Șevcenko, nr. 153/2, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr. 4748 din  19.09.2010, întocmit de notarul Caraiani Olga.

13-02-20Ciobanu Raisa

Ciobanu Raisa, domiciliată în mun.Bălți, str.  Coșbuc 17/36, aduce la cunoștință  despre pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal nr.2527 din 17.07.2002, întocmit de notarul Coțeruba Tamara.

13-02-20Petrenco Elena

Cet. Petrenco Elena, cu domiciliul în raionul Leova, satul Sărăteni, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:

Contractului de vânzare-cumpărare nr.1256 din 05.06.2001, autentificat de către notarul Melnic Oxana, pe numele cet. Petrenco Dumitru.

12-02-20Chişlari Lidia

Cet. Chişlari Lidia, domiciliată în R. Moldova, r-nul Floreşti, s. Ivanovca, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor testamentar nr.2639 din 12.06.2000, întocmit de notarul Conoval Eugenia.

12-02-20Fiodorov Nina

Cet. Fiodorov Nina, domiciliată în or. Călăraşi, str. Alexandru cel Bun nr. 295, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractul de vânzare-cumpărare nr. 3598 autentificat la 13.11.2007 de notarul Cheşcu Hristofor, cu sediul în or. Călăraşi, Republica Moldova.

12-02-20Nițulaș Victoria

Cet. Nițulaș Victoria, domiciliată în mun. Bălți, s. Elizaveta, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 8965 din 31.07.2007, întocmit de notarul Dimitriu Svetlana, pe numele cet. Prescur Ion.

12-02-20Nițulaș Victoria

Cet. Nițulaș Victoria, domiciliată în mun. Bălți, s. Elizaveta, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 8965 din 31.07.2007, întocmit de notarul Dimitriu Svetlana, pe numele cet. Laba Victoria.

12-02-20LAZU CONSTANTIN

Cet. LAZU CONSTANTIN, domiciliat în mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, nr. 51, bl. 3, ap. 55, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de donație nr. 3079 din 17.05.2014, autentificat de notarul public Buză Irina.

12-02-20Prusova Valentina

Cet. Prusova Valentina, domiciliat în UTA Găgăuzia, s. Tomai, str. Stepnaia, nr. 1, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr. 246 din  27.01.2009, întocmit de notarul Caraiani Olga.

11-02-20Bulgac Sergiu

Cet. Bulgac Sergiu, domiciliat în mun. Chișinău, șos. Hîncești, nr. 58, ap. 72, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie  nr. 5962 din 05.08.2016, eliberat de notarul Gîscă Ludmila.

11-02-20Ivanov Iacov

Cet. Ivanov Iacov, domiciliată în or.Chișinău, str.Ion Pelivan nr.13 ap.22, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: testament nr.4441 din 01.11.200, întocmit de notarul Cristeva Elena.

11-02-20Chirtoacă Iurie

Cet. Chirtoacă Iurie, domiciliat în mun.Chișinău, str.Columna nr.102 ap.43, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract nr.878 din 14.02.2014, întocmit de notarul public Tiuliu Natalia.

11-02-20Bulgac Sergiu

Cet. Bulgac Sergiu, domiciliat în mun. Chișinău, șos. Hîncești, nr. 58, ap. 72, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor legal  nr. 5964 din 05.08.2016, eliberat de notarul Gîscă Ludmila.

11-02-20RUSSU Elizaveta

Cet. RUSSU Elizaveta, domiciliată în s. Ruseni, r-nul Edineţ, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal nr. 1592 din 06.07.2007 eliberat de notarul Antoficiuc Alexandru.

11-02-20GLADCAIA OLGA

Cet. GLADCAIA OLGA, domiciliată în Republica Moldova, mun.Chișinău, str. Florica Niță, nr.7/1, ap.40, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Acord privind plata pensiei alimentare pentru întreținerea copiilor nr. 5895 din 05.07.2011, întocmit de notarul Muruianu Ludmila.

10-02-20Miseeru Alexandru

Cet. Miseeru Alexandru, domiciliat în Israel, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificat cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietate comună în devălmăşie nr.2662 din 12.04.2012, întocmit de notarul public Conoval Eugenia.

10-02-20Vasiloi Aurica

Cet. Vasiloi Aurica, domiciliată în R. Moldova, r-nul Floreşti, s. Cuhureştii de Sus, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal nr.982 din 30.03.2004, întocmit de notarul Conoval Eugenia.

07-02-20COJOCARI LIDIA

Cet. COJOCARI LIDIA, domiciliată în or. Fălești, str. C. Stamati, nr. 9, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare, nr. 1052 din 27.03.2018, autentificat de notarul Stepanov Ludmila.

07-02-20Mavrodi Vladislav

Cet. Mavrodi Vladislav, domiciliat în mun. Bălți, str. Bulgară, nr. 154, ap. 45, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de donație nr. 12290 din 08.09.2016, întocmit de notarul Dimitriu Svetlana.

06-02-20Zemleanscaia Irina

Cet. Zemleanscaia Irina, domiciliată în Republica Moldova, mun.Chișinău, șos. Balcani, nr.2/1, ap.40 aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare nr. 12857 din 15.12.2004, întocmit de notarul Muruianu Ludmila.

06-02-20Firma GLOBAL MEGA STOCK S.R.L

Firma GLOBAL MEGA STOCK S.R.L., cod unic de înregistrare 41227885, cu sediul în România, Bucureşti, Sector 3, str. Aristide Pascal, nr. 29-31, camera 3, bloc R3, etaj 5, ap. 2, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vânzare-cumpărare a părţii sociale nr. 5494 din 24.10.2019, autentificat de notarul Dumbrava Mariana, cu sediul biroului în mun. Chişinău.

06-02-20Firma EUROPEAN MIDARI HOLDING S.R.L

      Firma EUROPEAN MIDARI HOLDING S.R.L., cod unic de înregistrare 41123051, cu sediul în România, Bucureşti, Sector 3, str. Aristide Pascal, nr. 29-31, camera 3, bloc R3, etaj 5, ap. 1, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vânzare-cumpărare a părţii sociale nr. 5497 din 24.10.2019, autentificat de notarul Dumbrava Mariana, cu sediul biroului în mun. Chişinău.

06-02-20Gîtlan Nicolai

Cet. Gîtlan Nicolai, domiciliat(-ă) în s. Egoreni, r. Soroca, R. Moldova aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal  nr. 5954 din 24.09.2007,  întocmit de notarul Cebotarean Tatiana.

06-02-20Costandoglo Vladimir

Cet. Costandoglo Vladimir, domiciliat în UTA Găgăuzia, s. Tomai, str. Lenin, nr. 132, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de proprietate la o parte din proprietate comună nr. 2369 din  10.05.2012, întocmit de notarul Caraiani Olga.

06-02-20TUREA PAVEL

Cet. TUREA PAVEL, domiciliat în s. Brînzenii Vechi, r-ul Telenești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatul de moștenitor testamentar nr.2589 eliberat de notarul Sandu Ina, or. Telenești la 28.09.2009 pe numele moștenitorului TUREA PAVEL.

06-02-20Tripac Nadeja

Cet. Tripac Nadeja, domiciliată în R. Molodva,r-nul. Glodeni, sat. Danu, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor legal nr.6474 din 25.08.2008, întocmit de notarul privat Patereu Claudia.

06-02-20Bucliş Nicolae


Cet. Bucliş Nicolae, domiciliat în R.Moldova, mun. Chişinău, str. Vişinilor 28, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor testamentar nr.3-2050 din 06.04.1998, întocmit de notarul de stat Patereu Claudia.

05-02-20Cristea Nadejda

Cet.Cristea Nadejda, domiciliată în satul Lopatnic, raionul Edineţ, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Testament nr.584 din 04.11.1998, întocmit de notarul Luca Petru.

05-02-20Bejan Marcel

cet.   Bejan Marcel, domiciliat în mun. Chișinău, str. Mircești, 22/2, cămin, R. Moldova, aduce la cunoștință  pierderea originalului actului notarial: Contractului de donație a cotei de teren echivalente nr. 421 din 15.04.1999, întocmit de notarul Gîrtopan Valentina, cu sediul biroului în or. Ocnița, str. Independenții, 47, R. Moldova.

05-02-20Gîrştega Dumitru

Cet. Gîrştega Dumitru, domiciliat în Republica Moldova, raionul Făleşti, s. Mărăndeni, număr de identificare 2005037053580, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractul de vânzare-cumpărare nr. 724 din 04.03.2003, autentificat de notarul Conoval Ion.

05-02-20PAVLIUC LIDIA

Cet. PAVLIUC LIDIA, a.n.14.11.1948, c/p 0962412481229, posesoarea B.I.   B 02075022, eliberat de AGENȚIA SERVICII PUBLICE la 05.02.2019, domiciliată în mun. Chişinău, str. V. Crăsescu, nr. 117, Republica Moldova, cetăţean al Republicii Moldova,  aduce  la  cunoștință  pierderea  originalului  actului  notarial:

          Contract de vînzare - cumpărare nr.  701  din  04.02.2008, autentificat  de notarul privat, GOLUBCIUC OLGA, cu sediul biroului în mun. Chișinău, Calea Orheiului, nr. 65, ap. 9, Republica  Moldova.

05-02-20Gangan Maria

Cet. Gangan Maria, domiciliată îns. Pripiceni-Răzeși, r/nul Rezina, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Testamentului nr.7854 din 01.10.2004, întocmit de notarul Romanescu Mihail.

04-02-20Mavrodi Vladislav

Cet. Mavrodi Vladislav, domiciliat în mun. Bălți, str. Bulgară, nr. 154, ap. 45, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 12290 din 08.09.2016, întocmit de notarul Dimitriu Svetlana

04-02-20Costandoglo Maria

Cet. Costandoglo Maria, domiciliată în s.Cișmichioi, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal nr.2533 din 06.07.2004, întocmit de notarul Tiuliu Natalia.

04-02-20Iorga Natalia

Cet. Iorga Natalia, domiciliată în or.Cahul, str.Z.Arbore nr.15, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract nr.700 din 24.04.1993, întocmit de notarul Cristeva Elena.

04-02-20Costeva Nadejda

Cet. Costeva Nadejda, domiciliată în or.Vulcănești, str.Lenin nr.107 ap.15, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract nr.7347 din 30.09.2003, întocmit de notarul Tiuliu Natalia.

03-02-20ȘENDEROVSCHI IOLANTA

Cet. PASAT ION, domiciliat în s. Inești, r-ul Telenești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de investiție în spațiul locativ nr.1862 autentificat de notarul Ucrainean Natalia, mun. Chișinău la 09.04.2015 și a acordului de modificare nr. 10057 autentificat de notarul Ucrainean Natalia, mun. Chișinău la 09.10.2018, ambele pe numele cet. ȘENDEROVSCHI IOLANTA.

31-01-20Lupu Fergana

Cet. Lupu Fergana, domiciliată în Republica Moldova, or. Briceni, str.Ștefan cel Mare 8, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de donație nr. 660 din 22.01.2016, autentificat de către notarul Nagacevschi Viorica din mun.Chișinău.

31-01-20ROŞCA ALEXANDRU

Cet.ROŞCA ALEXANDRU, domiciliat în Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Albişoara, nr.16, ap.10, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor cu nr.10145 din 16.09.2005, eliberat de către notarul Romanescu Mihai din or.Rezina pe numele cet.Roşca Ivan.

31-01-20Vartic Iana

cet.   Vartic Iana, domiciliată în s. Calarașovca, r-nul Ocnița, R. Moldova, aduce la cunoștință  pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare a terenului aferent, nr. 247, din data de  01.02.2006, întocmit  de către notarul privat Gîrtopan Valentina, cu sediul biroului în or. Ocnița, str. Independenței, 64, R. Moldova.

31-01-20Bonza Grigori

Cet. Bonza Grigori, domiciliat în rl. Anenii Noi, sat. Botnăreşti, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor legal nr. 1919 din 23.10.1985, eliberat de notarul de stat Ohrimovschi L.

31-01-20Pantaz Grigorii

Cet. Pantaz Grigorii, domiciliat în R. Moldova, or. Floreşti, str. Dragoş Vodă, nr. 26, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor testamentar nr.2741 din 13.12.2001, întocmit de notarul Conoval Eugenia.

31-01-20Chișca Ion

Cet.Chișca Ion, domiciliat în satul Onișcani, raionul Călărași, Republica Moldova, aduce la cunoștință pirederea acutului notarial:

Certificatul de moștenire legatară nr.3719 din 10.12.1999, eliberat de Notarul Tudor ANTONI.

31-01-20Levinte Gheorghe

Cet.Levinte Gheorghe, domiciliat în orașul Călărași, str.Bojole, nr.49, ap.56, Republica Moldova, aduce la cunoștință pirederea acutului notarial:

Certificatul de moștenitor legal nr.188 din 21.01.1990, eliberat de Biroul Notarial de Stat din raionul Călărași.

31-01-20Sorici Elena

Cet.Sorici Elena, domiciliată în satul Onișcani, raionul Călărași, Republica Moldova, aduce la cunoștință pirederea acutului notarial:

Certificatul de moștenire legatară nr.3719 din 10.12.1999, eliberat de Notarul Tudor ANTONI.

29-01-20IZDEBSCHI MARIA

Cet. IZDEBSCHI MARIA, domiciliată în s. Temeleuți r-nul Florești, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal nr. 10825 din 22.09.2008, întocmit de notarul Burduja Svetlana.

29-01-20Golovețcaia Galina

cet.   Golovețcaia Galina, domiciliată în s. Ocnița, r-nul Ocnița, R. Moldova, aduce la cunoștință  pierderea originalelor actelor notariale: Certificatelor de moștenitor legal, din data de 14.09.2000, 20.11.2001, nr. nr. 1539, 1797, întocmite de către notarul Gîrtopan Valentina, cu sediul biroului în or. Ocnița, str. Independenții, 47, R. Moldova

29-01-20Chiroșca Alexei

Cet. Chiroșca Alexei, domiciliat(-ă) în s. Rublenița, r. Soroca, R. Moldova aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor testamentar  nr. 7518 din 30.06.2011,  eliberat de notarul Cebotarean Tatiana.

29-01-20JĂPĂLĂU Sergiu

Cet. JĂPĂLĂU Sergiu, domiciliat în or. Cupcini, r-nul Edineţ, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor testamentar nr. 2583 din 25.05.2006.

29-01-20PETREA Cristian

Cet. PETREA Cristian, domiciliat în satul Pelivan, raionul Orhei, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de donație nr.3889 din 29.03.2011, autentificat de notarul public, Iliescu Ludmila

29-01-20Chiroșca Alexei

Cet. Chiroșca Alexei, domiciliat(-ă) în s. Rublenița, r. Soroca, R. Moldova aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor testamentar  nr. 7517 din 30.06.2011,  eliberat de notarul Cebotarean Tatiana.

29-01-20Afanas Marina

Cet. Afanas Marina, domiciliată în mun. Chișinău, bd. Dacia, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare a imobilului nr.823  din 09.03.2004, întocmit de notarul Glușcenco Ghenadie.

29-01-20Suruceanu Viorica

Cet. Suruceanu Viorica, domiciliată în Republica Moldova, mun.Chișinău, șos. Hîncești, nr.60/1, ap.42 aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract cu privire la determinarea cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie cu donație nr. 1051 din 22.05.2019, întocmit de notarul Muruianu Ludmila.

27-01-20Boboc Elizaveta

Cet. Boboc Elizaveta, domiciliată în raionul Nisporeni, satul Vînători, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor testamentar nr. 827 din 25.05.2007, eliberat de notarul Butnaru Rodion.

27-01-20CRUDU OXANA

Cet. CRUDU OXANA, domiciliată în satul Obreja Nouă, raionul Făleşti, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare nr.1052 din 24.02.2004, întocmit de notarul Robu Ana.

27-01-20CAZACU MIHAIL

Cet. CAZACU MIHAIL, domiciliat în s.Sloveanca, raionul Sîngerei, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr.4607 din 11.05.2018, autentificat de notarul Iliescu Ludmila.

24-01-20Bou Anatolie

Cet. Bou Anatolie, domiciliat în s. Brînzenii Noi, r-ul Telenești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare nr.2074 autentificat de notarul Sandu Ina, or. Telenești la 31.03.2011 pe numele cumpărătorului BOU ANATOLIE.

24-01-20Pagu Emilia

Cet. Pagu Emilia, domiciliată în Republica Moldova, raionul Floreşti, s. Prodăneşti, născută la 07.02.1961, titular a buletinului de identitate2001038220352, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract vânzare-cumpărare, nr. 1773 din 19.12.2000, autentificat de notarul Ion Conoval.

24-01-20Topal Grigori

Cet. Topal Grigori, domiciliat în UTA Găgăuzia, mun. Ceadîr-Lunga, str. Vîsoțkii, nr. 6, ap. 6, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare - cumpărare nr. 8139 din  28.12.2017, întocmit de notarul Caraiani Olga.

24-01-20Pagu Emilia

Cet. Pagu Emilia, domiciliată în Republica Moldova, raionul Floreşti, s. Prodăneşti, născută la 07.02.1961, titular a buletinului de identitate2001038220352, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract vânzare-cumpărare, nr. 1773 din 19.12.2000, autentificat de notarul Ion Conoval.

24-01-20Iovu Andrei

Cet. Iovu Andrei, domiciliat în mun. Chişinău, str. Alehandru Hâjdeu nr. 122, ap. 24, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare a terenului de pămînt nr. 3141 din 29.08.2008, autentificat de notarul privat Valentina Pârcălab.

23-01-20Cîșlalî Nicolai

Cet. Cîșlalî Nicolai, domiciliat în or.Vulcănești, str.Lenin nr.2, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: confirmare de înregistrare a gajului nr.6540 din 26.07.2011, întocmit de notarul Tiuliu Natalia.

22-01-20Nistreanu Nadejda

Cet. Nistreanu Nadejda, domiciliată în orş. Anenii Noi, str. Zagorodnaia nr. 8, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractul de vânzare-cumpărare nr. 730 din 15.04.1983, autentificat de notarul superior de stat Zaiţ L. P.

21-01-20ALBINĂ Angela

Cet. ALBINĂ Angela, domiciliată în mun. Edineţ, str. Vladimir Maiakovski nr.78, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare nr. 4346 din 14.05.2013 autentificat de notarul Morea Galina.

21-01-20Moiseenco Nicolae

Cet. Moiseenco Nicolae, domiciliat în s. Codrul Nou, r-ul Telenești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: testamentul nr.04 autentificat de secretara consiliului local Codrul Nou, r-ul Telenești la 14.05.2004 din numele MOISENCO VASILE.

20-01-20Bostan Serghei

Cet. Bostan Serghei, domiciliat în rl. Anenii Noi, sat. Ciobanovca, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor legal nr. 1308 din 14.06.1988, eliberat de notarul de stat Ohrimovschi L.

20-01-20Buruiană Eugeniu

Cet. BURUIANĂ Eugeniu, domiciliat în s. Fîntîna Albă, r-nul Edineţ, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor legal nr. 300 din 21.01.2004 eliberat de notarul Antoficiuc Alexandru.

20-01-20Levinţa Valentina

Cet. SELEZNIOVA IULIA, domiciliat/ă în  mun. Chişinău, Sîngera, str. Aerogării 34, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: CERTIFICATUL DE MOŞTENITOR LEGAL nr. 2507 din 30.05.2005, eliberat de notarul Levinţa Valentina, cu sediul în mun. Orhei

20-01-20Guţu Tatiana

Cet. Guţu Tatiana, domiciliată în rl. Căuşeni, sat. Fârlădeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare a imobilului nr. 2601 din 16.08.2004, autentificat de notarul Pârcălab Valentina.

17-01-20Gajona Agrepina

Cet. Gajona Agrepina, domiciliată în mun. Soroca, str. Igor Mînăscurtă nr. 24, R.Moldova aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare  nr. 4699 din 24.11.2000,  întocmit de notarul Cebotarean Tatiana.

17-01-20Trinchineţ Alexandru

Cet. Trinchineţ Alexandru, domiciliat în Republica Moldova, raionul Floreşti, s. Scăieni, număr de identificare 0980312385458, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractul de vânzare-cumpărare nr. 5468 din 28.12.2004, autentificat de notarul Conoval Ion.

17-01-20Iarmolenco Lilia

Cet. Iarmolenco Lilia, domiciliată în Ucraina, născută la 19.06.1972, paşaport TT155667, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: testamentul nr. 7652 din 04.08.2015, autentificat de notarul Conoval Ion.

17-01-20Gaidău Iana

Cet.Gaidău Iana, domiciliată în mun.Străşeni, str.Veronica Micle,42, ap.51, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatul cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietatea comună în devălmăşie nr.2652 din 15.05.2008, eliberat de notarul privat Goncearuc Galina.

17-01-20Barbos Lilia

Cet. Barbos Lilia, domiciliată în mun.Străşeni, str.Veronica Micle,42, ap.51, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatul cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietatea comună în devălmăşie nr.2652 din 15.05.2008, eliberat de notarul privat Goncearuc Galina.

17-01-20Cardaniuc Emilia

Cet. Cardaniuc Emilia, domiciliată în mun. Chişinău, str. Cuza-Vodă nr. 11, ap.46, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor legal nr. 2174 din 28.02.2011 eliberat de notarul Morea Galina.

17-01-20Popescu Vasile

Cet. Popescu Vasile, domiciliat în or. Florești, bd. Victoriei, nr.13, ap.13, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: procură nr.110 din 10.01.2020, întocmit de notarul Goinic Cristina.

17-01-20Trinchineţ Alexandru

Cet. Trinchineţ Alexandru, domiciliat în Republica Moldova, raionul Floreşti, s. Scăieni, număr de identificare 0980312385458, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractul de vânzare-cumpărare nr. 5468 din 28.12.2004, autentificat de notarul Conoval Ion.

17-01-20Iarmolenco Lilia

Cet. Iarmolenco Lilia, domiciliată în Ucraina, născută la 19.06.1972, paşaport TT155667, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: testamentul nr. 7652 din 04.08.2015, autentificat de notarul Conoval Ion.

17-01-20Cazacu Mihail

Cet. Cazacu Mihail, domiciliat în r-l Sîngerei, s. Sloveanca, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 4761 din 16.05.2018, întocmit de notarul Sandu Ina.

17-01-20Cazacu Mihail

Cet. Cazacu Mihail, domiciliat în r-l Sîngerei, s. Sloveanca, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 3029 din 10.05.2016, întocmit de notarul Condorachi Olga.

17-01-20Cazacu Mihail

Cet. Cazacu Mihail, domiciliat în r-l Sîngerei, s. Sloveanca, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 472 din 30.01.2019, întocmit de notarul Panciuc Aurica.

16-01-20Mohoreanu Ana

Cet. Mohoreanu Ana, domiciliată în sat. Ruseni, r-nul Edineţ, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr. 4276 din 08.10.2001 autentificat de notarul Antoficiuc Alexandru.

16-01-20Mohoreanu Ana

Cet. Mohoreanu Ana, domiciliată în sat. Ruseni, r-nul Edineţ, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr. 4277 din 08.10.2001 autentificat de notarul Antoficiuc Alexandru.

14-01-20Ricica Evghenia

Cet. Ricica Evghenia, domiciliată în or. Rîșcani, str. Oziornaia, nr. 27, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor legal nr. 2/6-5711 din 27.10.1992, întocmit de notarul Matușevschi Lucia, pe numele cet. Perju Ana.

14-01-20Ricica Evghenia

Cet. Ricica Evghenia, domiciliată în or. Rîșcani, str. Oziornaia, nr. 27, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de proprietate nr. 2/6-5713 din 27.10.1992, întocmit de notarul Matușevschi Lucia, pe numele cet. Perju Ana.

13-01-20Damean Victor

Cet.Damean Victor, domiciliat în or.Cupcini, str.Lacului nr.4, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal nr.15586 din 17.11.2011, întocmit de notarul Nimerenco Silvia.

09-01-20Col Maria

Cet. Col Maria, domiciliată în Republica Moldova, UTA Găgăuzia, s. Svetlîi, str. Lenin, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie din data de 26.03.2019 nr. 4163, întocmit de către notarul Pometco Svetlana cu sediul în mun. Comrat, str. Pobeda, 111

09-01-20Col Maria

Cet. Col Maria, domiciliată în Republica Moldova, UTA Găgăuzia, s. Svetlîi, str. Lenin, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor legal din data de 26.03.2019 nr. 4164, întocmit de către notarul Pometco Svetlana cu sediul în mun. Comrat, str. Pobeda, 111.