25 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Picaliov Vasile

Cet. Picaliov Vasile, domiciliat în municipiul Bălți, strada Miron Costin, 8, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare numărul 4/5-2338 din 07.08.1983 întocmit de notarul de stat Frecăuțan N. F.