24 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Petrașcu Galina

AVIZ PIERDEREA ORIGINALULUI ACTULUI NOTARIAL

cet. PETRAȘCU GALINA, născută la data de 16.09.1963, IDNP 2002044007799, legitimată cu buletin de identitate nr.A44102526, eliberat de of.44 la data de 12.03.2009, domiciliată în com. Mileștii Mici, r-nul Ialoveni, R.Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor legal cu nr. 5251, eliberat de notarul, Diaconu Galina la data de 05.07.2007.
Plata pentru publicare a fost achitată de solicitantă la data de 23.04.2024 conform Ordinului de încasare a numerarului Nr.59210.