18 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Petico Mihail

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Petico Mihail, domiciliat în or.Făleşti, str. A.Pumnul, nr.1, ap.1, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractului de determinare a modului de folosinţă cu nr.9606 din 29.10.2007, autentificat de notarul Şoldan Iurie din or. Făleşti .