14 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Petcovici Vladimir

Cet.Petcovici Vladimir, domiciliat în R.M., or.Călărași, str.Biruinței, nr.11, ap.6, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract cu privire la determinarea cotelor-părți în proprietatea comună în devălmășie ccu donație nr.494,din 29.12.2021, întocmit de notarul Moraru Vitalie.