14 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Perjun Mihail

Cet. Perjun Mihail , domiciliat în R.Moldova, raionul Edineţ, s.Goleni, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de vînzare-cumpărare nr.3169 din 10.06.2009, înocmit de notarul Nimerenco Silvia.