5 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Perjun Inna

Aviz
privind pierderea originalului actului notarial
dna Perjun Inna, domiciliată în or. Ocnița, str. Alexandru cel Bun, nr. 4, ap. 8, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal din data de 29.10.2015, nr. 8259, întocmit de către notarul public Vladislav Macarenco, cu sediul buroului în or. Ocnița, str. 50 Ani ai Biruințai, 63A, Republica Moldova.