23 aprilie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Pereu Maria

Cet. Pereu Maria, domiciliat în R.M., Străşeni, str. Mitropolit Dosoftei, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: vînzare-cumpărare a terenului nr.4533 din 17.08.2010, autentificat de notarul public Culava Taisia.