17 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Pelin Valerian

Cet. Pelin Valerian, domiciliat în mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 1, ap. 9, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 4-3641 din 16.11.1993, întocmit de notarul Frecăuțanu Nina.