10 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Pavinscaia Olga

Cet. Pavinscaia Olga, domiciliată în mun. Bălți, str. George Enescu, nr. 47, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 1-853 din 31.07.1972, întocmit de notarul Guzenco E., pe numele cet. Gucic Ivan.