27 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

PAVELESCU EMILIA

Cet. PAVELESCU EMILIA, domiciliată în s. Colicăuţi, r. Briceni, Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de schimb al terenurilor agricole nr. 8128  din  07.11.2012, autentificat de notarul Strîmbu Valentina.