2 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Pastuhova Victoria

Cet. Pastuhova Victoria, domiciliată pe adresa: satul Stîecea, r-nul Glodeni,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor testamentar cu nr. 333 eliberat de notarul Patereu Claudia, cu sediul în or. Glodeni la data de 12.01.2006.